top of page

1/22: Pidä huolta, että organisaatiokulttuuri kannustaa kehittymiseen

Kehittymiseen kannustava organisaatiokulttuuri luo hankintatoimelle toimintaympäristön, joka kannustaa, tukee ja rohkaisee henkilöstön henkilökohtaista ja ammatillista kehittymistä ja yhteistä kehittämistä.Haluatko kehittää hankinnan strategista johtamista? Sovi (veloitukseton) sparraus selvityksen tekijöiden kanssa - klikkaa tästä.

Tällainen organisaatiokulttuuri edistää innovaatioita, uusien toimintatapojen rohkeaa kokeilemista, jatkuvaa parantamista ja henkilöstön sitoutumista yhteiseen kehittämiseen. Kehittymiseen kannustava organisaatiokulttuuri luo positiivisen ilmapiirin ja tekemisen meiningin, jossa on lupa oppia epäonnistumistenkin kautta.


Toimitko yrityksessä tai julkisessa organisaatiossa, jonka resursseista valtaosa on ulkoisia? Oletettavasti toimit, sillä näin on lähes jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa. Miten näitä resursseja johdetaan? Millaisin askelin hankintojen strategista johtamista kannattaa kehittää? Lauri Vihosen ja Hanna Pajunen-Muhosen Julkisten hankintojen strateginen johtaminen -sarja pureutuu näihin kysymyksiin - soveltuu niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille.

 

Kehittymiseen kannustavaa organisaatiokulttuuri havaittiin haastatelluissa organisaatioissa organisaatio- ja hankintaorganisaatiotasoisesti.


Hyviä toimintatapoja ja käytännön vinkkejä:

  1. Pyri vaikuttamaan siihen, että kehittymiseen kannustava organisaatiokulttuuri on organisaatiosi ylimmästä johdosta lähtevä. Kehittymiseen kannustava organisaatiokulttuuri lähtee ylimmästä johdosta ja on koko organisaation kattava ominaisuus.

  2. Herätä ja kiinnitä hankintaorganisaation johdon huomio kehittymisen kannustamiseen. Kaikissa hankintaorganisaatioissa, ja varsinkin niissä, joissa kehittymiseen kannustava organisaatiotasoinen toimintakulttuuri puuttuu, on hankintaorganisaation johtamisesta ja kehittämisestä vastaavan hyvä kiinnittää erityistä huomiota kehittymiseen kannustavan kulttuurin luomiseen hankintaorganisaatiossa.

  3. Varmista riittävä tuki ja resurssit kehittymiselle ja kehittämiselle. Panosta esim. koulutuksiin, valmennuksiin, mentorointiin sekä varaa kehittymiselle ja kehittämiselle riittävät henkilö- ja aikaresurssit.

  4. Luo rohkea kokeilun kulttuuri ja ota käyttöön eksploratiivinen ote. Ota tavoitteeksi, että organisaatiosi kannustaa positiivisella tavalla uusien ideoiden ja toimintatapojen rohkeaan kokeilemiseen. Viesti ja näytä, että kokeiluissa on myös lupa epäonnistua: näe virheet oppimismahdollisuuksina, ja varmista, että epäonnistumiset kannustavat uudenlaiseen ajatteluun ja parannusten tekemiseen.

  5. Panosta valmentavaan ja kannustavaan johtamiseen. Pidä huolta, että organisaation johto tukee henkilöstön potentiaalia ja kykyä kehittyä. Auta muita löytämään ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan.

  6. Luo innostava ilmapiiri, synnytä positiivinen tekemisen meininki ja tartuta muihin oma intosi ja palosi uuteen. Jos toimit hankintaorganisaation johtamisesta ja kehittämisestä vastaavana, ole esimerkki muille. Pidä huolta, että sinulta löytyy intoa ja halua uuden oppimiseen ja luomiseen ja tartuta sama into ja palo koko hankintaorganisaatioon. Muista, että innostavan tekemisen meiningin luomisessa on vain mielikuvitus rajana.


Hyödyt:

  • Positiivinen, kannustava ilmapiiri edistää hankintahenkilöstön kehittymistä ja sitoutumista sekä työnantajaan että jatkuvaan parantamiseen. Hankintaorganisaation henkilöstön työilmapiiri paranee ja he kokevat olevansa arvostettuja työssään. Tämän ansiosta myös sitoutuminen työhön ja työnantajaan voi parantua.

  • Hankintahenkilöstön ammatilliset kehittymismahdollisuudet, työmotivaatio ja -tyytyväisyys paranevat. Henkilöstön kehittymisen kannustaminen luo mahdollisuudet henkilökohtaiselle kasvulle ja ammatilliselle etenemiselle. Tämä lisää henkilöstön motivaatiota ja tyytyväisyyttä.

  • Mahdollisuudet lisätä hankinnan vaikuttavuutta ja saavuttaa hankinnalle asetetut tavoitteet paranevat. Henkilöstön osaaminen paranee ja taidot lisääntyvät, mikä luo paremmat edellytykset kehittämiselle ja jatkuvalle parantamiselle.

  • Hankintaprosessien suorituskyky ja tehokkuus paranevat. Henkilöstön ja koko hankintaorganisaation kehittymisen myötä organisaation suorituskyky ja toiminnan tehokkuus paranevat.


Tämä blogi on osa Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt -sarjaa ja se perustuu Julkisten hankintojen strateginen johtaminen – 22 askelta menestykseen –selvitykseen. Selvityksessä tarkastellaan hankintojen strategisen johtamisen toimenpidekokonaisuutta ja kerrotaan, miten ja millä konkreettisilla keinoilla voit kehittää hankintojen strategista johtamista.


Selvitys tehtiin HankintaSuomi –ohjelmalle ja sen  teosta vastasivat Hanna Hanna Pajunen-Muhonen (Innodea Oy) ja Lauri Vihonen (Leader’s Beacon Group Oy) ja Tero Saarenpää (Solita Oy).


Lue lisää strategisen johtamisen parhaista käytännöistä ja niiden hyödyntämisestä konkreettisten esimerkkien avulla valtioneuvoston julkaisuarkistosta.13 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page