top of page

Hankinnan ABC: 5 kyvykkyyttä, millä hankinta tuottaa merkittävää arvoa

Päivitetty: 19. helmik. 2021

Strateginen hankinta tuottaa arvoa yritykselle, kun sen toiminta perustuu viiteen avainkyvykkyyteen. Näiden avainkyvykkyyksien kehittäminen arvontuoton maksimoimiseksi on jokaisen hankintayksikön tärkein tehtävä.1. Toimittajien johtaminen: strategisille ja muille toimittajille on omat ohjelmansa


Jopa 2/3 yrityksen liikevaihdosta on ostoja, tulee toimittajilta. Toimittajakentän ammattimaisen hoitamisen vaikutus yrityksen kannattavuuteen, tulokseen ja arvonlisään on merkittävä. Lue lisää tästä.


2. Rahankäytön näkyvyys: näkyvyys vähintään 80%:iin suoran ja epäsuoran hankinnan rahankäytöstä


Ostodataa on aivan liian vähän käytetty kilpailuedun luomiseen organisaatiolla. Tiedon arvon kasvaa, kun sitä käytetään ja rikastetaan. Mitä enemmän, laajemmin, nopeammin ja turvallisemmin sitä käytetään, sitä enemmän data rikastuu ja sitä arvokkaampaa siitä tulee. Lue lisää tästä.


3. Kustannusten hallinta: rahankäytön kehittämiseen ja kustannusten hallintaan on pitkäjänteisiä suunnitelmia


Yrityksen jalostusarvon rakenne on muuttunut oleellisesti: muutoksen seurauksena ulkoisten resurssien osuus on kasvanut pitkän ajan kuluessa. Tämän muutoksen merkitys on jäänyt monelta yritysjohtajalta liian vähälle huomiolle. Hankintaa – ulkoisten resurssien hallintaa - kehittämällä voidaan oleellisesti parantaa yrityksen jalostusarvoa ja kannattavuutta. Kehittämisen business case on erinomainen: tarvittavien reaalipanosten määrä verrattuna konkreettisiin tuotoksiin on pieni. Lue lisää tästä.


4. Tulosvaikutus ja käyttöpääoma: hankintatoimenpiteet parantavat kannattavuutta ja tehostavat käyttöpääoman käyttöä


Kun organisaatio haluaa ottaa strategisen otteen hankinnoista, niin realistisesti voidaan odottaa, että kehityshankeen tuloksena ulkoiset kustannukset alenevat tai niiden käyttö tehostuu noin 10% ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Jos yritys toimii noin 10% liikevoittotasolla, esimerkiksi myynnin pitäisi kasvaa 20% vuodessa kolmen vuoden ajan, jotta sen tulosvaikutus olisi sama.


Kun toimittajien ohjausta tehdään ammattimaisesti, organisaation käyttöpääoman tarve on selvästi pienempi kuin verrokkiyrityksillä. Toimittajaohjausta ammattimaisesti tekevät yritykset toimivat myös tehokkaammin, koska ne tuottavat samalla panoksella 2-3 kertaa paremman tuotoksen verrattuna verrokkiyrityksiin verrattuna.


Lue lisää tästä.


5. Tehokkuus: hankintatoimenpiteet tehostavat toimintaa merkittävästi


Tehokkaan hankinnan kehittämissuunnitelman rakenne on yksinkertainen.

  • Lähde liikkeelle arvioimalla organisaatiosi hankinnan - ulkoa hankkimien resurssien – tehostamispotentiaali:

  • Tee hankinnan kehittämisestä yksi organisaatiosi strategisista tavoitteista.

  • Aseta ja vastuuta tavoite.

  • Suunnittele ja toteuta kehitysohjelma ja seuraa sen etenemistä organisaatiosi normaalin johtamismallin osana.

Lue lisää tästä.116 katselukertaa0 kommenttia

Comentários


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page