top of page

6/22: Rakenna organisaatioon sopiva strategisen hankinnan johtamis- ja ohjausmalli

Strategisen hankinnan johtamis- ja ohjausmalli on organisaation käyttämä viitekehys, joka määrittelee hankintojen suunnittelun, päätöksenteon ja toimeenpanon prosessit. Se luo pohjan hankinnan tehokkaalle johtamiselle ja ohjaamiselle.
Haluatko kehittää hankinnan strategista johtamista? Sovi (veloitukseton) sparraus selvityksen tekijöiden kanssa - klikkaa tästä.

Malli on organisaatiolle sopiva, kun se tukee organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista ja kuvaa, miten organisaatio mm. organisoi strategisen hankinnan roolit ja vastuut, kuvaa suunnittelun ja päätöksenteon prosessit sekä määrittele raportointi- ja seurantamekanismit.


Kun johtamis- ja ohjausmallia suunnitellaan, on hyvä ottaa huomioon organisaation toimintakulttuuri, johtamisjärjestelmä ja hankinnan kehitysvaihe. Toimiva malli integroituu organisaation johtamis- ja päätöksentekojärjestelmään ja kehittyy organisaation hankintakyvykkyyden kasvaessa.


Mallissa on tärkeää varmistaa koko organisaation sitoutuminen johtamis- ja ohjausmalliin ylimmästä johdosta operatiiviselle tasolle. Mallin käyttöönotto tai muuttaminen saattaa olla perusteltua tehdä vaiheittain, erityisesti suurissa monen toimialan organisaatioissa.

Strategisen hankinnan johtamis- ja ohjausmallin omistaja, hankinnan vastuutaho, on määriteltävä ja roolin vastuut on hyvä kuvata työjärjestyksessä. Malli kuvaa myös hankinnan johto- ja ohjausryhmiä sekä niiden rooleja ja vastuita organisaatiotasoisesti.


Tämän lisäksi hankinnan vastuuttaminen organisaation johtoryhmässä on yksi toimivan strategisen hankinnan johtamis- ja ohjausmallin onnistumistekijöistä. Hankinta voi olla nimetyn johtoryhmän jäsenen vastuulla tai organisaation hankinnasta vastaava, hankintajohtaja, voi myös olla johtoryhmän jäsen.


Hyviä toimintatapoja ja käytännön vinkkejä:

  1. Varmista, että johto ymmärtää hankinnan merkityksen. Varmista, että erityisesti vastuualueiden tai toimialojen johtajat ymmärtävät hankinnan merkityksen organisaatiolle ja ovat mukana johtamis- ja ohjausmallin valmistelussa.

  2. Dokumentoi malli samoin kuin muutkin vastaavat prosessit. Kuvaa mallin pääprosessit ja toimijat samalla tavalla kuin muutkin organisaation vastaavat prosessit. Näin varmistat yhteisen ymmärryksen syntymisen.

  3. Sovi raportointikäytänteet ja varmista, että tuotettua tietoa käytetään hyödyksi. Rakenna vakioidut, formaalit raportointipohjat. Varmista, että niitä käsitellään ohjausfoorumeissa säännöllisesti.

  4. Johda ja kehitä tiedolla. Varmista, että saat järjestelmistä johtamiseen ja ohjaamiseen tarvittavaa tietoa.

Hyödyt:

  1. Roolit ja vastuut ovat selkeämpiä organisaation kaikilla tasoilla. Toimiva johtamis- ja ohjausmalli selkiyttää rooleja ja vastuita organisaation kaikilla tasoilla. Se auttaa myös vastaamaan kysymykseen: kuka johtaa hankintoja eri tilanteissa, substanssiyksiköt vai hankinta?

  2. Yhteistyö sidosryhmien kanssa on selkeämpää ja hankintojen selkeä johtaminen mahdollistuu. Kun roolit ja vastuut sekä yhteistyömallit on kuvattu, hankinnan yhteistyö toimialojen ja muiden sidosryhmien kanssa on selkeämpää.

  3. Toimiva johtamis- ja ohjausmalli mahdollistaa organisaation ja hankintojen onnistumisen ja hankintojen vaikuttavuuden. Kun strategisen hankinnan johtamis- ja ohjausmalli toimii, hankinnan tavoitteet perustuvat organisaation keskeisiin tavoitteisiin ja hankinta tukee organisaation strategisten tavoitteiden toteutumista.


Tämä blogi on osa Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt -sarjaa ja se perustuu Julkisten hankintojen strateginen johtaminen – 22 askelta menestykseen –selvitykseen. Selvityksessä tarkastellaan hankintojen strategisen johtamisen toimenpidekokonaisuutta ja kerrotaan, miten ja millä konkreettisilla keinoilla voit kehittää hankintojen strategista johtamista.


Selvitys tehtiin HankintaSuomi –ohjelmalle ja sen  teosta vastasivat Hanna Hanna Pajunen-Muhonen (Innodea Oy) ja Lauri Vihonen (Leader’s Beacon Group Oy) ja Tero Saarenpää (Solita Oy).


Lue lisää strategisen johtamisen parhaista käytännöistä ja niiden hyödyntämisestä konkreettisten esimerkkien avulla valtioneuvoston julkaisuarkistosta.

7 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commentaires


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page