top of page

8/22: Laadi yhdessä toimintaa ohjaava hankintastrategia ja toteuta organisaation tavoitteita hankinnan keinoin       

Toimintaa ohjaava hankintastrategia kuvaa päätöksiä, tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla hankinta tukee organisaation tavoitteiden toteutumista kustannustehokkaalla hankintatoimella.
Haluatko kehittää hankinnan strategista johtamista? Sovi (veloitukseton) sparraus selvityksen tekijöiden kanssa - klikkaa tästä.

Hankintastrategia kuvaa myös hankintojen johtamisen järjestelmää ja ottaa huomioon loppukäyttäjien ja asiakkaiden näkökulmat, kuvaa prosessit ja tunnistaa toimintaympäristön muutokset.


Hankintastrategia toimii toiminnan ohjenuorana, kun se on laadittu yhdessä hankinnan tärkeimpien sidosryhmien kanssa ja hyväksytty riittävän laajasti organisaation johdossa.

Hankintastrategiaan liittyvät usein myös hankinnan vaikuttavuuden ja vastuullisuuden näkökulmat, lisäksi strategiassa tarkastellaan hankintakokonaisuutta myös elinkaari- ja kokonaiskustannusnäkökulmista.


Toimitko yrityksessä tai julkisessa organisaatiossa, jonka resursseista valtaosa on ulkoisia? Oletettavasti toimit, sillä näin on lähes jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa. Miten näitä resursseja johdetaan? Millaisin askelin hankintojen strategista johtamista kannattaa kehittää? Lauri Vihosen ja Hanna Pajunen-Muhosen Julkisten hankintojen strateginen johtaminen -sarja pureutuu näihin kysymyksiin - soveltuu niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille.

Hyviä toimintatapoja ja käytännön vinkkejä:

  1. Johda hankintastrategian tavoitteet organisaation strategiasta. Koska hankintastrategian tehtävä on tukea ja edistää organisaation tavoitteiden toteutumista, hankintastrategialla pitää olla vahva ja ymmärrettävä yhteys organisaation strategiaan. Kategoriat ovat keskenään erilaisia ja siten myös strategisten tavoitteiden toimenpiteet näkyvät niissä eri tavalla.

  2. Osallista organisaatio, ylin johto, tarvittaessa poliittiset päättäjät ja muut sidosryhmät hankintastrategian laatimiseen. Yhdessä tekeminen sitouttaa osallistujat myös strategian sisältämien linjausten ja päätösten toteuttamiseen. Esimerkiksi paikalliset yrittäjäjärjestöt voivat tuoda erilaisia näkökulmia hankintastrategiaan.

  3. Kuvaa tärkeimpiä kehittämiskohteita ja toimenpiteitä konkreettisesti ja realistisesi. Keskity keskeisiin tavoitteisiin priorisoimalla tärkeimmät kehittämiskohteet. Resurssien kohdentaminen on tällöin helpompaa ja pääset usein tavoitteisiin laadukkaammin ja nopeammin.

  4. Laita ensin perusasiat kuntoon, älä haukkaa liian suurta palaa kerralla. Keskity aluksi perusasioihin ja edistä sitten toimintaa esimerkiksi kategoriajohtamisen avulla.

  5. Tunnista ja sitouta myös strategian toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Hankintastrategian toteuttamiseen tarvitaan sisäisiä ja ulkoisia resursseja: mm. hankinta-ammattilaisia, taloudellisia resursseja ja ulkoisia toimittaja- ja kumppaniresursseja.

  6. Hyväksytä hankintastrategia riittävän laajasti organisaation johdossa. Hankintastrategian hyväksyminen organisaation johdossa on tärkeä vaihe strategian onnistuneessa toteuttamisessa. Johdon hyväksyntä osoittaa sitoutumisen strategian tavoitteisiin ja mahdollistaa sen tehokkaan toteutuksen organisaatiossa.

 

Hyödyt:

  1. Konkreettinen strategia auttaa arjen tekemistä ja ohjaa aidosti toimintaa. Strategian on hyvä mennä konkreettiselle tasolle.

  2. Resurssien kohdentaminen on helpompaa, kun tärkeimmät kehityskohteet on nostettu esiin. Strategia edellyttää valintojen tekemistä. Tekemistä on aina enemmän kuin mihin resurssit riittävät.

  3. Organisaatio sitoutuu strategiaan. Kun organisaation avainryhmät osallistuvat strategian tekemiseen yhdessä, he samalla sitoutuvat sen sisältöön ja toteuttamiseen.

  4. Hankinta tukee aidosti organisaation tavoitteiden saavuttamista. Organisaation strategiaa tukeva, johdossa hyväksytty ja systemaattisesti toimeenpantu strategia tukee organisaation tavoitteiden toteutumista parhaiten.


Tämä blogi on osa Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt -sarjaa ja se perustuu Julkisten hankintojen strateginen johtaminen – 22 askelta menestykseen – selvityksessä tarkastellaan hankintojen strategisen johtamisen toimenpidekokonaisuutta ja kerrotaan, miten ja millä konkreettisilla keinoilla voit kehittää hankintojen strategista johtamista.


Selvitys tehtiin HankintaSuomi –ohjelmalle ja sen  teosta vastasivat Hanna Hanna Pajunen-Muhonen (Innodea Oy) ja Lauri Vihonen (Leader’s Beacon Group Oy) ja Tero Saarenpää (Solita Oy).


Lue lisää strategisen johtamisen parhaista käytännöistä ja niiden hyödyntämisestä konkreettisten esimerkkien avulla valtioneuvoston julkaisuarkistosta.

3 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page