top of page

Hankinnan ABC: Hankinta on muutosbisnestä

Moniin hankintatoimenpiteisiin liittyy muutos ja voisikin sanoa, että hankinta on ’muutosbisnestä’. Tämän vuoksi jokaisen hankinta-ammattilaisen pitää osata muutosjohtamisen ja muutoksessa toimimisen taidot puhtaan hankintasubstanssin lisäksi.


Toiminnallisen muutoksen hyödyt alkavat kertyä vasta, kun muutos viedään käytäntöön. Muutoksen jokaisessa vaiheessa on onnistuttava, jotta muutos onnistuuw. Oikopolkuja ei ole!Erilaisia muutosmalleja on useita, mutta pohjimmiltaan muutoksen johtamisen ydin on johdattaa ihmiset, joihin muutos vaikuttaa, muutoksen lävitse.


Hankinnan ABC:n F-kirjaimen yhteydessä on kuvattu yksinkertainen ja käyttökelpoinen muutosmalli. Kirjain F viittaa termin ’Fast forward’. Videotallentimen - entisen ’mankan’ - näppäimet havainnollistavat hyvin onnistuneen muutoksen luonnetta.


STOP - pysähdy hetkeksi miettimään ja vastaa mm. kysymyksiin ’mikä on ongelma’ ja ’miten se ratkaistaan’. Määrittele muutostarve.

REWIND - palauta mieleen, miten tähän on tultu? Ymmärrämmekö tarvittavan muutoksen samalla tavalla? Yhteinen näkemys tarvitaan, jotta ne joihin muutos vaikuttaa, osaavat toimia muutoksessa.


PLAY - lähde liikkeelle ja rakenna tietoisesti muutoskykyä. Muutoskyvykkyyden sisällön määrittely ja kasvattaminen ennen varsinaisen muutoksen aloittamista on muutoksen yksi tärkeimmistä onnistumistekijöistä.


FAST FORWARD ensimmäisen toimenpiteet (2x-nopeudella) ja ankkurointi käytäntöön (4x-nopeudella). Ensimmäisillä toimenpiteillä todistetaan osallisille, että muutos on todellinen. Ankkurointi käytäntöön on vaihe, minkä aikana muutokselle asetetut tavoitehyödyt alkavat varsinaisesti kertyä. Ankkurointi saattaa kestää kuukausia, usein vuosia.

Toinen malli, mitä itse käytän ja suosittelen käytettäväksi, on Anneli Valpolan kehittämä. Sitä on kuvattu IG-TV:n ’Onnistuneen muutoksen 5 vaihetta’ videossa.Tämän mallin vaiheet ovat:

  1. Muutostarpeen määrittely

  2. Yhteisen näkemyksen luominen

  3. Muutoskyky

  4. Ensimmäiset toimenpiteet

  5. Ankkurointi käytäntöön


Itse käytän tätä jokaisen projektin muistilistana. Tunnista sinulle parhaiten sopiva muutosmalli, muistilista, joka auttaa sinua johtamaan muutoksia.


Kirjoittaja Lauri Vihonen auttaa organisaatioita onnistumaan hankinnan muutostilanteissa: mm. hankinnan johtaminen ja kehittäminen, kategoriajohtaminen, toimittajien johtaminen, kilpailuttaminen ja ostoanalytiikka. Haluatko selvittää hankinnan kehittämisen mahdollisuudet - ota yhteyttä!

101 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page