top of page

Hankinnan ABC: Nopeat voitot – toiminnan kehittämisen kriittinen vaihe

Nopeita voittoja kutsutaan myös mm. termeillä quick wins, matalalla roikkuvat hedelmät ja low hanging fruits. Nopea voitto on uusi näkyvä tuottava teko muutosprojektin onnistumiseksi tai liiketoiminnan hyväksi.


Nopeat voitot ovat tärkeitä, koska ne

 • aikaistavat tuottoja ja näin panosta käytetään tehokkaammin

 • osoittavat, että toteutettava muutos on todellinen

 • vahvistavat muutoksessa mukana olevien motivaatiota ja uskoa muutoksen onnistumiseen

 • vahvistavat ja osaltaan rakentavat muutosta

"Uusi näkyvä, nopeasti toteuttava tuottava teko muutosprojektin onnistumiseksi tai liiketoiminnan hyväksi"


Nopeiden voittojen tunnistaminen ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen on toiminnan kehittämisen tärkeä vaihe ja niitä voidaan tunnistaa kehittämisen eri vaiheissa. Tässä muutama esimerkki tilanteista, missä nopeita voittoja usein tunnistetaan

 • Kun tunnistetaan muutostarvetta ja rakennetaan yhteistä näkemystä, niin usein näissä vaiheissa tunnistetaan asioita, joita muuttamalla voitaisiin saavuttaa välittömiä, konkreettisia hyötyjä

 • Koulutuksissa ja työpajoissa mieleen tulee jatkuvasti ideoita asioista, joita voisi tehdä toisin. Ne kannattaa kirjata muistiin, kvalifioida, priorisoida ja toteuttaa.

 • Projektien ’lessons learned’ sessioissa tunnistetaan asioita, joiden tekemistä kannattaa jatkaa ja toisia, joita pitäisi tehdä toisin.


Parhaat nopeat voitot ovat helppoja ja edullisia toteuttaa nopeasti. Tässä muutama kriteeri, joiden perusteella nopeita voittoja voi arvottaa

 • Edellyttää hyvin pienen investoinnin tai vaadi lainkaan investointeja

 • Pieni riski

 • Tunnistettu juurisyy, jolla on ilmeinen ratkaaisu

 • Sen laajuus on kirkas ja selkeä

 • Sidosryhmät ymmärtävät saavutettavat hyödyt

 • Positiivinen tulos on hyvin todennäköinen

 • Toteuttavissa 60-90 päivässä

 • Projektitiimillä on mandaatti toteuttaa se


Nopeiden voittojen prosessi on yksinkertainen.

 • Tunnista nopea voitto

 • Kuvaa vaikutus

 • Priorisointi ja valitse toteutettavat

 • Toteuta

 • Seuraa tuloksia


"Nopeita voittoja kannattaa tunnistaa, koska se tutkitusti korreloi tehtävässä menestymisen kanssa"

Kaiken lisäksi siirtyessäsi uuteen tehtävään, nopeita voittoja kannattaa tunnistaa, koska se tutkitusti korreloi tehtävässä menestymisen ja laajemmin urakehityksen kanssa.


Kirjoittaja Lauri Vihonen auttaa organisaatioita onnistumaan hankinnan muutostilanteissa: mm. hankinnan johtaminen ja kehittäminen, kategoriajohtaminen, toimittajien johtaminen, kilpailuttaminen ja ostoanalytiikka. Haluatko selvittää hankinnan kehittämisen mahdollisuudet - ota yhteyttä!38 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page