top of page

Hankinnan ABC: Opi myymään hankintaa!

Hankinnan tuottamaa palvelua ja hankintaa toimintona pitää myydä aivan kuin kaikkia muitakin palveluita. Palveluiden myynti perustuu aina selkeään, systemaattiseen ja dokumentoituun myynti- ja markkinointisuunnitelmaan, joka kuvaa hankinnan arvoa sen sidosryhmille ja liiketoiminnalle.


Hankinnan ABC: O = Osaaminen


”Hankinta on palvelua, jota pitää myydä.”
Hankinnan myynti- ja markkinointisuunnitelma voi käsitellä esimerkiksi seuraavia aiheita:

 • Miten hankinta kehittää yhteistyötään sidosryhmien ja muiden yksiköiden kanssa?

 • Miten hankinta viestiin rakenteisesti ja säännöllisesti muun organisaation kanssa?

 • Miten hankinnan toiminta tukee yrityksen vision toteutumista?

 • Miten hankinta toimii proaktiivisesti?

 • Miten hankinta toimii aktiivisesti eikä vain tee, mitä muut käskevät?

 • Miten hankinta kuvaa tuottamaansa arvoa analysoimalla, tulkitsemalla ja esittämällä sellaista tietoa markkinoista ja sen muutoksista, mitä muut kuin hankinta eivät näe?

 • Miten hankinta hyödyntää käytössään olevaa massiivista, keskitettyä tietomassaa?

 • Miten hankinta auttaa kasvattamaan liikevaihtoa, tukee innovaatioita ja auttaa kehittämään ainutlaatuisia kyvykkyyksiä?

 • Miten hankinta tuottaa ainutlaatuista ja merkityksekästä arvoa sidosryhmilleen ja asiakkailleen?

 • Millä kaikilla tavoilla hankinta on kaikkea muuta kuin kustannuksia leikkaava toiminto?

 • Miten hankinta tukee yritykselle tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi vastuullisuusohjelmaa?Kirjoittaja Lauri Vihonen auttaa organisaatioita onnistumaan hankinnan muutostilanteissa: mm. hankinnan johtaminen ja kehittäminen, kategoriajohtaminen, toimittajien johtaminen, kilpailuttaminen ja ostoanalytiikka. Haluatko selvittää hankinnan ostoanalytiikan kehittämisen mahdollisuudet - ota yhteyttä!


99 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Коментарі


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page