top of page

Hankinnan kehityspotentiaalin hyödyntäminen – 5 kokemusperäistä vinkkiä

Hankintaa arvioidaan aivan kuin muitakin toimintoja. Sen tuottaman hyödyn verrattuna tarvittaviin panoksiin pitää olla riittävä. Parhaat yritykset tavoittelevat jopa 5% tulosvaikutusta. Panoksen ehdoton minimitaso on noin 10 kertainen hankintakustannuksiin verrattuna.


Hankinnan kypsyysasteen tunnistaminen on hankinnan kehittämisen ensimmäinen askel. Koska hankinnan kypsyys voi vaihdella yrityksen eri osissa ja hankinta-alueilla, kehittämistarpeen ja yhteisen näkemyksen muodostaminen on hankinnan kehittäjän aivan ensimmäisiä tehtäviä.

Koska jokaisen organisaation tarpeet, hankinta-alueet ja niihin liittyvien toimittajamarkkinoiden tilanteet vaihtelevat, niin yhtä oikeaa kypsyystasoa ei ole. Oikean tavoitekypsyyden valitseminen on kriittistä, koska liian kunnianhimoinen tavoite voi rampauttaa kaiken toiminnan. Jos tavoite on liian alhainen, hankinnan hyötypotentiaalia jää käyttämättä.


Tässä muutama kokemusperäinen vinkki hankinnan kehittäjälle hankinnan kehityspotentiaalin optimaaliseen hyödyntämiseen:


Vinkki 1: Ymmärrä

Aivan ensin on hyvä ymmärtää yrityksen sisäinen ja ulkoinen lähtötilanne ja muutosvoimat. Esimerkiksi kuka ostaa mitä keneltäkin, miten toimimme tällä hetkellä ja mitä voisimme tehdä toisin? Miten toimittajamarkkina ja sen segmentit toimivat ja miten ne ovat muuttumassa? Miten yrityksemme omat tarpeet ja oma toimintaympäristömme ovat muuttumassa?

  • Työkalu: Kehityspotentiaalin tunnistaminen, koetellut toimintamallit, ostoanalytiikka/spend management


Vinkki 2: Osallista

Kypsyysarvioinnissa kannattaa osallistaa sisäisiä asiakkaita ja sidosryhmiä laajasti; näin sisäinen näkemys muodostuu paremmin ja saadaan kuin itsestään sitoutettua hankinnalle tärkeät sidosryhmät siihen.

  • Työkalu: Ryhmäprosessit, fasilitointi


Vinkki 3: Erilaista

Kaikilla hankinta-alueilla, kategorioissa ei kannata tavoitella superyhteistoiminnallista työtapaa; yksinkertaiseen kategoriaan riittää yksinkertainen, kypsyysmielessä kevyempi toimintamalli. Kun kategorian liiketoimintamerkitys tai vaikutus kannattavuuteen on suuri, kategoriaan tarvitaan yleensä kypsyysmielessä edistyneempi toimintamalli

  • Työkalu: Kategoriarakenne ja -prosessi, hankinta-alueiden luokittelu


Vinkki 4: Valitse

Kun olet tunnistanut eri hankinta-alueisiin liittyvät, sidosryhmien odotuksien ja tavoitteiden mukaisen työtavan, priorisoi ne ja valitse ensin toteuttavat. Hae tasapaino nopeiden muutoksien (=muutos on hyödyllinen) ja pitkäaikaisten hyötyjen tasapainoa (= big wins). Kaikkea ei voi tehdä kerralla.

  • Työkalu: Hankintastrategia/ hankinnan toimintasuunnitelma, tarvittavat kyvykkyydet


Vinkki 5: Johda

Jotta tavoitehyödyt toteutuvat, muutosta pitää johtaa. Muutoksen johtamisessa ihmiset, joihin se vaikuttaa, pitää johtaa muutoksen lävitse. Yksikään tätä vaihetta edeltävistä vaiheista ei tuota hyötyjä; hyödyt alkavat kertyä vasta onnistuneen toimintamallin muutoksen kautta.

  • Työkalu: Onnistuneen muutokset vaiheet, muutoksen johtaminen


Kypsyysmalleja on useita. Itse olen käyttänyt hollantilaisten professorien van Weele ja Rozemeijer kypsyysmalleja sovellettuina. Ne löytyvät parhaiten netistä hakusanalla ’procurement maturity’. Käytä kuvahakua, silloin löydät nämä kuusitasoiset mallit paremmin.

Syvenny jokaiseen vinkkiin

Näiden artikkelien avulla voit syventyä jokaiseen vinkkiin paremmin.


1. Ymmärrä

Miten tunnistat hankinnan kehityspotentiaalin?


BEST PRACTICES – 8 hankinnan koeteltua toimintamallia


Koe ostoanalytiikka aivan uudella tasolla!


2. Osallista

Hankinnan ABC: 5 vinkkiä ryhmän energisointiin


Oma oivallukseni: viisauden tiivistäminen kannattaa


3. Erilaista

Hankinnan ABC: Hankinta-alueiden luokittelu


4. Valitse

Hankinnan ABC: 5 kyvykkyyttä, millä hankinta tuottaa merkittävää arvoa


5. Johda

Onnistuneen muutoksen 5 vaihetta


Hankinnan ABC: Hankinta on muutosbisnestäKirjoittaja Lauri Vihonen auttaa organisaatioita onnistumaan hankinnan muutostilanteissa: mm. hankinnan johtaminen ja kehittäminen, kategoriajohtaminen, toimittajien johtaminen, kilpailuttaminen ja ostoanalytiikka. Haluatko selvittää hankinnan kehittämisen mahdollisuudet - ota yhteyttä!

125 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page