top of page

Hauskaa Joulua - 11 hyvän tekemisen vinkkiä

Rauhallista ja lämmintä joulua kaikille. Hankinnan joulukalenterin luukku 24 kokoaa 11 hyvän tekemisen ja vastuullisen toiminnan vinkkiä, ohjetta ja ideaa yhteen. Kaikki lähtee sinusta.


 1. Kun ennakoimme tulevaa ja toimimme suunnitelmallisesti, käytämme arvokkainta käytössämme olevaa resurssia - aikaa - paremmin ja kykenemme ottamaan hyvän tekemisen tavoitteet parhaalla mahdollisella tavalla huomioon.

 2. Hyvän tekeminen kannattaa projektoida, koska se yleensä edellyttää muutosta ajattelussa ja toimintatavoissa.

 3. Kun teemme aidosti hyvää hankinnassa, niin autamme ihmisiä ja organisaatioita kasvamaan ja tulemaan paremmiksi. Kun ostamme tarpeeseen ja vähennämme hukkaa, käytämme raaka-aineita vain sen verran kuin tarvitsemme.

 4. Voimme tehdä hyvää monella tavalla sekä suoraan että epäsuorasti. Epäsuorat tavat - tavat, mitkä mahdollistavat hyvä tekemisen - ovat usein suoran hyvän tekemisen edellytyksiä - kyvykkyyksiä.

 5. Vastuullisuus hankinnan kypsyysmallin osana tekee näkyväksi vastuullisuuteen liittyvät valintamme ja ohjaa meitä ottamaan siihen kantaa.

 6. Mitä meidän pitää osata, jotta pystymme tekemään hyvää? Onnistumistekijät ovat asioita, missä meidän pitää olla yrityisen hyviä, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme.

 7. Muutos alkaa minusta - miten minä muutan tapaani toimia ja otan hyvän tekemisen osaksi omaa päivittäistä työtäni ja sitoutan muita kehityskulkuun tavoitteena, että koko organisaatiomme on sitoutunut tietoiseen hyvän tekemiseen.

 8. Seitsemän askelta vastuullisen hankinnan ja hyvän tekemisen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, tutustu niihin.

 9. Vastuullisen hankinnan ja hyvän tekemisen strategisella johtamisella on kolme ulottuvuutta: vastuullisia hankintoja johdetaan ennakoivasti, vastuullisten hankintojen toimintamalli vie vaikuttavuutta käytännön työhön ja vastuullisten hankintojen tiekartta tuottaa päivittyvän tilannekuvan tulevista tarpeista.

 10. Kuka vastaa vastuullisuudesta ja hyvän tekemisestä organisaatiossasi? Kuka on siis accountable: vastaa, että toimimme vastuullisesti? Ketkä puolestaan ovat responsible - tekevät käytännön työn?

 11. Vastuullisuus ja hyvän tekeminen voivat näkyä hankinnan toiminnassa, kun niistä tulee päivittäisen toiminnan integroitu osa.
19 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page