top of page

Hyvän tekemisen keinoja

Usein sanotaan, että sellaisten asioiden tekemiseen, mitkä tähtäävät organisaatiohorisonttia pitemmälle, ei oikein ole valmiita keinoja. Keinovalikoima on kuitenkin meidän kaikkien tiedossamme.


Ainakin seuraavien osa-alueiden kautta hyvän tekemisen voi aloittaa.

  • Energian käyttö ja sen vähentäminen

  • Eettisyysnäkökohtien painottaminen hankinnoissa

  • Kestävien materiaalivalintojen määrittely hankinnan suunnitteluvaiheessa

  • Sosiaalisten ja ympäristövaikutusten ottaminen huomioon konkreettisella tavalla

  • Hyvän tekemisen toimintamallien kuvaaminen toimittajien toimintatapaohjeessa (Supplier Code of Conduct)

  • Hyvän tekemisen näkökohtien liittäminen osaksi toimittajien minimivaatimuksia


Valitse etenemistapa, aseta tavoite ja lähde liikkeelle.6 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page