top of page

Hyvän tekemisen onnistumistekijät

Mitä meidän pitää osata, jotta pystymme tekemään hyvää? Onnistumistekijät ovat asioita, missä meidän pitää olla yrityisen hyviä, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme.


Hyvän tekemisen onnistumistekijöitä ovat ainakin seuraavat. Näitä kysymyksiin kyvykkyyksien pitää vähintään vastata:


1. Mikä on hyvän tekemisen strateginen merkitys? Miksi haluamme tehdä hyvää? Mitkä ovat motiivejamme?


2. Mihin hankintakategorioihin ja toimittajasegmentteihin hyvän tekemisen tavoitteemme liittyvät? Mikä on näiden kategorioiden tilanne ja toimittajasegmenttien kyvykkyys ja motivaatio toimia yhdessä kanssamme?


3. Miten hyvän tekemisemme vaikuttaa omaan toimintaamme? Minkä yksiköiden, toimintamalliien ja roolien pitää ehdottomasti olla mukana? Jaammeko yhteisen hyvän tekemisen näkemyksemme heidän kanssaan?


4. Hyvän tekeminen merkitsee toimintamallien ja tavoitteiden muuttamista. Miten toteutamme muutoksen siten, että kaikki kenen toimintaan se vaikuttaa, ymmärtävät muutoksen tavoitteet ja toteutuksen vaiheet? Miten varmistamme heidän sitoutumisensa muutokseen ja johdatamme heidät muutoksen lävitse?
25 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page