top of page

Näin järjestämme koulutukset käytännössä


Jokainen koulutus on uniikki, koska se valmistellaan osallistujien lähtötason ja tarpeiden sekä organisaation tavoitteiden mukaisesti. Suunnittelemme koulutuksen tavoitteet aina yhdessä tilaajan kanssa tämän prosessin mukaisesti. Näin varmistamme loistavan oppimiskokemuksen ja organisaation tavoitteiden toteutumisen.
Noin neljä viikkoa ennen ensimmäistä koulutusta sovimme

 • koulutuksen oppimistavoitteet tarvittaessa osallistujittain

 • koulutuksen toteutustavan: lähi-, etä-, monimuoto- tai verkkokoulutus tai niiden yhdistelmänä

 • koulutuksen rakenteen: toteutuskerrat ja -kestot

 • koulutussisällön: yhdistelemme valmiita eri aihepiirien koulutusmoduuleitamme tuoreeksi kokonaisuudeksi ja rakennamme uusia osioita tarpeesi mukaan

 • ennakko- ja mahdollisista välitehtävistä sekä ryhmäharjoituksista siten, että ne tukevat oppimista ja kehittymistä


Noin kaksi viikkoa ennen ensimmäistä koulutusta

 • Avaamme koulutuksen osallistujille juuri heille räätälöidyn oppimisympäristön, joka sisältää kaikki tarvittavat koulutuksen suorittamiseen tarvittavat tiedot ja välineet.


Noin viikko ennen ensimmäistä koulutusta

 • käymme lävitse koulutusaineiston ja ryhmätehtävien tehtävänantojen luonnokset ja tarkennamme niitä palautteen mukaan.

 • lähetämme ennakkokyselyn osallistujille; siihen vastataan oppimisympäristön kautta

 • annamme osallistujille mahdollisen ennakkotehtävän, joka palautetaan oppimisympäristöön ennen koulutuksen alkua

 • viestimme osallistujien kanssa oppimisalustan kautta


Noin päivä ennen ensimmäistä koulutusta

 • lataamme koulutusaineiston oppimisympäristöön osallistujien käyttöön


Koulutustapahtuma

Tuomme koulutustapahtumaan niin sovittaessa kaikki tarvittavat välineet, kuten

 • lähikoulutuksen ryhmätehtävissä tarvittavat varusteet

 • monimuoto-, hybridi- ja etäkoulutuksen toteutukseen tarvittavat välineet: mm. audiovisuaaliset laitteet, sähköiset ryhmätyövälineet ja oppimisalustan palvelut

Annamme osallistujille mahdolliset moniosaisessa koulutuksessa mahdolliset välitehtävät ja niin sovittaessa myös tehtävät, mitkä tehdään koulutuksen jälkeen.


Päivä koulutuksen jälkeen

 • Pyydämme osallistujilta palautetta oppimisympäristön kautta


Noin kaksi viikkoa koulutuksen jälkeen

 • Lähetämme osallistujille koulutuksien ryhmätehtävien tuotoksen yhteen kokoavan Pelikirjan, jonka tavoite on palauttaa mieleen koulutuksen keskeinen sisältö

 • Järjestämme tilaajan kanssa palautekeskustelun, missä käymme lävitse osallistujien palautteen, koulutuksen järjestelyt ja arvioimme tuloksia.


Prosessin vaiheet ja vaiheiden sisältö sovitaan jokaiseen toimeksiannon yhteydessä.

34 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page