top of page

Oma oivallukseni: viisauden tiivistäminen kannattaa

Hankinnan kehittäminen ja toiminnan tehostaminen on jatkuvaa toimintaa, mutta nopeita voittoja pidetään usein projektin alkuvaiheeseen liittyvinä, tuoreina ideoina. Oma kokemukseni on melkein päinvastainen. Nopeilla voitoilla voidaan osoittaa toteutettavan muutoksen hyödyllisyys, mutta suurimmat hyödyt ja mielestäni parhaan hyödyn nopeista voitoista saa, kun niitä hakee jatkuvasti.

Näen tämän koulutuksissa, missä ryhmät tuottavat nopeammin parempia tuotoksia kuin kukaan ryhmän jäsen kykenisi yksin tuottamaan. Sama ilmiö toistuu asiakasprojekteissa, missä tietoinen ryhmän viisauden tiivistäminen sitouttaa osallistujia ja parantaa tuotoksien arvoa - nopeammin ja paremmin kuin kukaan yksin voisi tehdä.


VIISAUDEN TIIVISTÄMINEN


Hankintaa päivittäin toteuttavat havaitsevat yleensä jatkuvasti pieniä ja suuria kehittämiskohteita; jotkin ovat korjattavia epäkohtia, toiset taas asioita, joita pitää sujuvoittaa. Kun tämän viisauden saa koottua, tiivistettyä, kehityskohteet priorisoitua ja valittua sekä toteutettua, hankinnan asiakkaat sitoutuvat entistä enemmän toimintamalleihin, joita he itse ovat olleet parantamassa. Näin syntyy jatkuvan kehittämisen positiivinen kehä, missä kaikki haluavat olla mukana, koska sillä, mitä he tekevät, on merkitystä.


MILLÄ ALUEILLA VARAA TIIVISTÄÄ?


Ryhmän viisautta voi hyödyntää kaikille alueilla, niin uusissa kehityshankkeissa kuin arkipäivän työssä. Tärkeintä on positiivinen liike, joka parantaa toiminnan laatua sekä osallistaa ja sitouttaa kaikkia. Viisautta voi tiivistää esimerkiksi seuraavilla alueilla:

  • toimittajien ohjaus

  • kilpailutukset

  • säästöprojektit

  • tilauksien, toimituksien ja laskujen käsittely

  • kategoriajohtaminen

  • analytiikka

  • osaamisen kehittäminen


NÄIN LIIKKEELLE


Ryhmän viisauden hyödyntämisen tärkein edellytys on ideoinnin ja kehitysalueiden tunnistaminen. Kehityskohteet ovat asioita, jotka voisimme tehdä toisin, emme siis lähtötilanteessakaan toimi väärin. Avainhenkilöiden kiinnostus, kuuntelu ja ensimmäisten kehitysehdotuksen toteuttaminen mahdollistavat viisauden tiivistämisen käynnistämisen.


Viisauden valjastaminen ja tiivistäminen organisaatiossa on kehitysprosessi, mitä oppii vain tekemällä. Nopeita voittoja saa vain jos toimii nopeasti.
Lauri Vihonen

vastuukonsultti


Kirjoittaja Lauri Vihonen auttaa organisaatioita onnistumaan hankinnan muutostilanteissa: mm. hankinnan johtaminen ja kehittäminen, kategoriajohtaminen, toimittajien johtaminen, kilpailuttaminen ja ostoanalytiikka. Haluatko selvittää hankinnan ostoanalytiikan kehittämisen mahdollisuudet - ota yhteyttä!


41 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page