top of page

Oppimisalustat: 3 hyödyllistä käyttötapausta

Oppimisalustan avulla voi kätevästi ja tehokkaasti lisätä erilaisten tapahtumien vaikuttavuutta. Sen avulla voidaan luoda nopeasti vuorovaikutteinen, osallistava ja monimediainen tietoa jakava ja kokoava ympäristö. Oppimisalustoja voidaan käyttää lähi-, etä-, verkko- ja näitä yhdistelevässä monimuototoiminnassa.


Mikä on oppimisalusta?

Oppimisalustalla, toiselta nimeltään virtuaalisella oppimisympäristöllä, tuetaan oppimista ja oppimisprosesseja. Se auttaa ottamaan verkkopedagogiikan haltuun ja luomaan tapoja soveltaa sitä yrityksen arjessa erilaisiin tilanteisiin. Oppiminen etenee tarinana ja tukee oppijan kehitystä. Se mahdollistaa oppimisen monimuotoisena dialogina osallistujat ja kouluttajan välillä. Hyvin toteutettu toteutus mahdollistaa osallistujan näkökulmasta kokemuksellisen ja monipuolisen kumppanuuden.
Miten oppimisalustaa voi hyödyntää?

Modernit oppimisalustat mahdollistavat nopean, kustannustehokkaan ja ketterän tavan tehostaa vuorovaikutusta ja oppimista. Niitä voidaan käyttää perinteisen oppimisen lisäksi myös erilaisten tilaisuuksissa ja tapahtumissa tapahtuvan kehittymisen ja kehittämisen tukena. Kun oppimisalustalle tehdään konkreettinen toteutus, puhutaan työtilasta.


Käyttötapaus 1: Yksittäiset tilaisuudet ja tapahtumat

Yksittäisen tilaisuuden tai tapahtuman työtila on yksinkertainen rakentaa, koska työssä voi useimmiten hyödyntää aiemmin tehtyä sitä kopioimalla ja muuntelemalla uusille kohderyhmille. Uuden työtilan luomiseen tarvittava työmäärä on usein vain muutama tunti. Osallistujat kokevat, että heitä arvostetaan, kun työtila on räätälöity ja monipuolinen: "Onpa hieno ja hyödyllinen".

  • Tapahtumat ja tilaisuudet

  • Koulutustilaisuudet

  • Työpajat

  • Webinaarit


Käyttötapaus 2: Toistuvat tilaisuudet ja tapahtumat

Kun kokonaisuuteen liittyy useita tilaisuuksia tai tapahtumia, työtilalla voidaan sitoa yksittäiset tapahtumat juonelliseksi, tavoitteelliseksi kokonaisuudeksi. Ensimmäisen käyttötapauksen työtilat laajenevat ajallisesti ja niihin yleensä lisätään välitehtäviä – oppimistehtäviä - ja erilaisia osaamista tai kehittymistä arvioivia harjoituksia ja testejä. Tämä käyttätapa soveltuu erityisesti pitempikestoisen webinaari-, koulutus-, tilaisuus- tai tapahtumasarjan rungoksi.


Käyttötapaus 3: Oppimiskokonaisuuden tarjoaminen

Kun halutaan tarjota yksilöllistettyjä oppimis- ja kehittymispolkuja, edellisten käyttötapausten sisällöt voidaan modularisoida teemakohtaisesti ja nivoa ne yhteen kokonaisuudeksi. Näin erilaisille kehittymistarpeille voidaan asettaa yksilöllisiä oppimistavoitteita ja niitä toteuttavia oppimispolkuja. Näiden toteutumista tuetaan eri polkujen avulla, jotka yhdistävät eritasoisia moduuleita.


Miten tämä käytännössä tehdään?

Tärkein yksittäinen päätös on toteutettavan oppimisalustan ja sen työtilojen laajuus. Olen toteuttanut projekteja, missä oppimiskokonaisuus toteutetaan vain muutamassa päivässä. Toisaalta yksittäisen tilaisuuden tai tapahtuman työtilan kuvaaminen saattaa vaatia enemmän työtä.


Tarinan ja juonen rakenteen kiinnittäminen on toinen tärkeä päätös. Mitä tavoitellaan? Kenelle oppimisalusta tai työtila on tarkoitettu? Millaista ’fiilistä’ tavoitellaan? Mikä on tavoitedialogin luonne?


Mm. tällaisia linjauksia on hyvä tehdä, kun rakennetaan vuorovaikutteinen oppimisympristö tai työtila, joka Näiden linjausten avulla voidaan yhdistää eri tapoja aktivoida, osallistaa ja jakaa tietoa monimediaisesti.


Osallistujien kanssa käytävän dialogin rakentamiseen käytän usein ’ennen, alussa, aikana, jälkeen’ -ajattelua. Mitä tapahtuu ja miten dialogi etenee kussakin vaiheessa? Tämä rakenne on helppo ymmärtää ja sen mukaan voi navigoida intuitiivisesti.Lue oppimisalustoista lisää täältä ja ota yhteyttä!

36 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page