top of page

Ostoanalytiikka - kilpailuetu?

Tuottaako ostodata kilpailuetua? Auttaako se ymmärtämään, missä nyt ollaan, ja oivaltamaan, mitä uutta arvoa voin hankinta-ammattilaisena tuottaa? Unohda vanha tapa tehdä spend analyysiä ja lähde mukaan nopeaan, ketterään, kokeilevaan ostoanalytiikka 4.0:aan.


Ostodataa on aivan liian vähän käytetty kilpailuedun luomiseen organisaatiolla. Tiedon arvon kasvaa, kun sitä käytetään ja rikastetaan. Mitä enemmän, laajemmin, nopeammin ja turvallisemmin sitä käytetään, sitä enemmän data rikastuu ja sitä arvokkaampaa siitä tulee.Nopeus kokeilla ja tuottaa uutta

Ostoanalytiikka 4.0 mahdollistaa nopeuden uudella tavalla. Tässä ei ole kyse tietokoneen käsittelynopeudesta, vaan ajasta mikä kuluu ideasta kokeiluun, analyysiin, oivallukseen ja sen käytännön toteutukseen. Nopeat kokeilut, nopeat epäonnistumiset, uuden suunnan valinnat ja onnistumiset. Tästä prosessina on kyse. Kokeilun voi kaiken lisäksi toteuttaa itse, kaikki on omissa käsissä ja vain kykymme nähdä uutta on rajana.

Vapaus käyttää turvallisesti

Ostodata on luottamuksellista yritystietoa: keneltä ostamme, mitä ostamme, minkä paljon, millä hinnalla, kuka ostaa, milloin, miten ostomme kehittyvät? Onko tieto varmasti EU-alueella vai olemme täysi varmoja, ettei sitä siirretä EU-alueen ulkopuolelle? Riski siitä, että tieto joutuu vääriin käsiin, on konkreettinen. Tieto ei saa siirtyä organisaatiolle ulkopuolelle, sen pitää aina sijaita käyttäjän tietokoneella tai organisaatiolle palveluissa. Vain siten voimme olla riittävän varmoja, että tietomme ovat turvassa.

Ei sidonnaisuuksia, vapaus vaihtaa

Tiedon rikastaminen synnyttää aineetonta pääomaa ja kilpailuetua. Kilpailuetua tuottava aineeton pääoma on vain meidän käyttöömme; sitä ei ole tarkoitettu kenellekään muulla. Lisäksi huomisen ostoanalytiikka on parempaa kuin tänään. Sen vuoksi Ostoanalytiikka 4.0:ssa tuottamamme pääoma – säännöt – ovat avoimia ja niitä voidaan vapaasti hyödyntää muissa nykyisissä ja tulevissa analytiikkapalveluissa niin haluttaessa ilman sidonnaisuuksia työkaluun tai toimittajaan.

Edullinen

Ostoanalytiikan käynnistäminen tehdään käytännössä aina projektina, missä määritellään, suunnitellaan, toteutetaan ja testataan ketterän iteratiivisesti tai vesiputousmallia käyttäen. Näin toimien kustannuksia kertyy ja aikaa kuluu merkittävä määrä ennen kuin tuote tuottaa arvoa. Lisäksi analytiikkaan tulevista muutoksista maksetaan erikseen joko kuukausi- tai projektimaksuina. Ostoanalytiikka 4.0:n välineet ovat nopeita, helppokäyttöisiä, käyttäjälähtöisen kokeilun mahdollistavia, ne eivät maksa paljoa; kaiken voi tarvittaessa tehdä itse, ilman kalliita konsultteja.

”Projekti? Se on jo tehty!”

Kun Ostoanalytiikka 4.0:n tarvitsijalta kysytään, pitäisikö sitä varten perustaa projekti, hän vastaa usein: ”Projekti? Se on jo tehty!”.

Ostoanalytiikka 4.0 – tutustu ja kokeile

Ostoanalytiikka 4.0 täydentää nykyisiä välineitä ja tuottaa aivan uutta arvoa uudella, kokeilun mahdollistavalla tavalla. Liikkeelle pääset tutustumalla esimerkiksi Spendataan ja hankkimalla sen trial-käyttöoikeuden. Voit myös lukea täältä, miksi Ostoanalytiikka 4.0 on hankinnan tavoitteellisen kehittämisen edellytys. Kun haluat lähteä nopeasti liikkeelle liikkeelle, tutustu Ostoanalytiikka 4.0:n peruskurssiin ja jatkokurssiin.

63 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commenti


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page