top of page

SPRINT -ryhmämenetelmien runsaudensarvi

Tästä kirjasta minulla on normaali paperi- ja sähköinen versio. Kirja kuvaa, miten Google testaa liikeideoita viemällä ne viidessä päivässä ideavaiheesta ensimmäiseen asiakaskokeiluun. Prosessi on määrämuotoinen, jokaiselle päivälle on oma teemansa ja se perustuu erilaiseen mielenkiintoiseen ryhmäprosessiin.


Prosessi puolestaan rakentuu menetelmistä, jotka ovat kasvaneet yhteen. Käytän itse kirjaa ideapankkina, ryhmätyömenetelmien runsaudensarvena.SPRINT-kirjan monista periaatteista viittaan useimmiten menetelmään, joka kuvaa johtajan ja tiimin välistä suhdetta: ”Johtajan tehtävä on antaa tiimin ratkaista pulma. Hän puuttuu ratkaisuprosessiin vain, jos tiimi ei pääse yksimielisyyteen jostain asiasta.”


Kirjan monista menetelmistä käytän taas Crazy8-menetelmää, missä jokainen ryhmän jäsen tuottaa 8 ideaa kahdessa minuutissa. Jos ryhmässä on 20 jäsentä, ryhmä tuottaa 160 ideaa äärettömän nopeasti. Menetelmää voi käyttää lähi- ja etäkokouksissa.


Suosittelen vahvasti kaikille tiimien työn tehostamisesta ja ryhmäprosesseista yleensä kiinnostuneille.


Jake Knapp, SPRINT, how to solve big problems and test new ideas in just five days.

9 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page