top of page

Vastuullisuuden ja hyvän tekemisen vastuujako

Kuka vastaa vastuullisuudesta ja hyvän tekemisestä? Englannin kielessä vastuulle on kaksi sanaa - accountable ja responsible. Rooli, joka on accountable jostain, vastaa siitä, että asia tapahtuu. Rooli, joka on responsible, käytännössä tekee sen. Suomen kielen vastaa-sanan merkitys ei yhtä selkeä. Kun vastaan jostain, niin mitä siihen oikeastaan sisältyy?


Kuka vastaa vastuullisuudesta organisaatiossasi?

Kuka on siis accountable: vastaa, että toimimme vastuullisesti? Ketkä puolestaan ovat responsible - tekevät käytännön työn? Tässä yksinkertainen vastuullisuuden ja hyvön tekemisen vastuunjakotaulukko.


ACCOUNTABLE (vastuu siitä, että tehdään)

Organisaation johto ja hankintajohto vastaavat, että vastuullisuudella ja hyvän tekemisellä on strategia - suunta, mitä kohti mennään, ja suunnitelma, miten se käytännössä tapahtuu.


RESPONSIBLE (tekevät käytännössä)

Hankinnasta käytännössä vastaavat ja hankintaprojekteissa mukana olevat vastaavat käytännön vastuullisuudesta ja hyvän tekemisestä - siitä, että strategia toteutetaan.


Suoraviivaista, vai mitä?

13 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page