top of page

Vastuullisuus on osa kypsää hankintaa

Kiitos Christian Wulfingille, joka haastatteli minua tänään hankinnan maturiteettia käsittelevään graduunsa liittyen. Turun yliopiston proffa Harri Lorentz oli ohjannut hänet luokseni. Haastattelusi auttoi minuakin jäsentämään hankinnan toimintamallien välisiä riippuvuuksia.


Christianin kaikki kysymykset liittyivät hankintaa parhaiten tekevien organisaatioiden toimintamalleihin eri alueilla. Tällä hän pyrki tunnistamaan kypsyysmallin eri alueiden arviointiskaalojen ääriarvoja.


Yksi asia hänen käyttämässään mallissa erosi kaikista muista näkemistäni hankinnan kypsyysmalleista: VASTUULLISUUS oli mukana yhtenä päätekijänä. Tämä on tärkeää siksi, että näin tuomme vastuullisuuden - siis hyvien asioiden tekemisen - osaksi normaalia päivittäistä toimintaa.


Vastuullisuus on yksi hankinnan kypsyysmallin päätekijöistä


Vastuullisuus hankinnan kypsyysmallin osana tekee näkyväksi vastuullisuuteen liittyvät valintamme ja ohjaa meitä ottamaan siihen kantaa.


Christianin gradu on valmistumassa näillä näkymin tammikuussa 2022. Tsemppiä sen viimeistelyyn. Kiitos Christian Wulfingille ja Harri Lorentzille.


41 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page