top of page
Business Case: tee osuvia toiminnan kehittämisehdotuksia (1 pv)

Business Case: tee osuvia toiminnan kehittämisehdotuksia (1 pv)

Työpajassa  opit rakentamaan päätösesityksiä siten, että päätöksentekijä voi helpommin arvottaa niitä ja arvioida niiden taloudellisia ja muita vaikutuksia.

 

Yhden päivän räätälöitävä yrityskohtainen lähi-, etä- ja monimuotokoulutus, osallistujia enintään 15.

 • Koulutuksen kuvaus

  Valmennuksen tavoitteena on kehittää toimintamallia mitä käyttäen voit jäsentää, analysoida ja täsmentää kehitysideaasi sekä dokumentoida ideasi siten, että sen perustelut on kuvattu suoraviivaisella ja yhdenmukaisella tavalla. Tämä liittyy erityisesti investointi-, panostus- ja erilaisten muutosesityksien kustannushyötyanalyyseihin ja päätösesityksiin (Business Case).

   

  Työpajassa saat käytännön työkaluja mm. seuraaville alueille:

  • Rakennat käytännön mallin, jota voit luontevasti hyödyntää oman toimintasi kehittämisessä
  • Saat näkemyksen siitä, milloin Business Case on hyvä liittää kehitysehdotukseen.
  • Opit jäsentämään eri toimintavaihtoehtoihin liittyviä taloudellisia näkökohtia, tunnistamaan riskitekijöitä ja niiden lievennyskeinoja.

  Päätöksentekijän kannalta keskeinen tarve on nähdä heille tuotavissa päätösesityksissä riittävästi faktoja, jonka perusteella he voivat keskittyä itse asiaan ja tehdä parempia päätöksiä - usein myös toiminta nopeutuu. Päätösesityksessä pitää asiasubstanssin lisäksi (mitä ja miksi tehdään) on mukana myös riittävillä faktoilla varustettu Business Case (mitä vaikutuksia, mm. hyödyt, kustannukset, riskit, aika, laajuus, kovat ja pehmeät tekijät).

 • Koulutuksen ohjelma

  Ennen koulutusta

  • asetetaan oppimistavoitteet, räätälöidään sisältö, sovitaan rakenne ja kesto

   

  Koulutus

   

  Avaus

  Valmennuksen tavoite, sisältö ja tuotokset

   

  Hyvä kehitysehdotus

  Hyvä kehitysehdotus auttaa tekemään päätöksen

  Hyvä kehitysehdotus kertoo tarinan

  Tehtävä: Millainen on hyvä kehitysehdotus ja tunnista hyvän kehitysehdotuksen tärkeimmät ominaisuudet oman yrityksesi näkökulmasta.

   

  Kehitysehdotuksen rakentaminen ja esittäminen

  Liiketoimintatarve, sen kuvaus ja aikataulu

  Kehitysehdotuksen esittäminen laskelmana

  Kehitysehdotuksen toteutus ja mittarit

  Tiivistelmä, päätösesitys ja johdon tiivistelmä

  Ttehtävä: Rakenna yrityksessäsi käytettävän kehitysehdotuksen runko ja sen työpohjat.

   

  Kehitysehdotuksen kuvaaminen laskelmana

  Laskelmaa tehtäessä huomioon otettavia asioita: faktapohjaisuus, yksinkertaisuus, konkretia

  Tehtävä: Tee yrityksesi käyttöön sopiva laskelman runko ja siihen liittyvän suoritesivun soveltamisohje.

   

  Kehitysehdotuksen käsittelyprosessi

  Kehitysehdotuksen rakentamisen vaiheet

  Kehitysehdotuksien käsittelymalli

  Käsittelyprosessin pelisäännöt ja elinkaaren vaiheet

  Tehtävä: Kuvaa kehitysehdotuksien käsittelyprosessin pelisäännöt yrityksesi näkökulmasta

   

  Päätös

  Koulutuksen tuotos ja jatkotoimet

   

   

  Koulutuksen jälkeen

  • koulutuksen yhteenveto ja palaute
  • sovitaan kehittämisen jatkotoimet
 • Koulutus pähkinänkuoressa

  • Tiimi- ja asiakaskohtaisesti räätälöitävä valmennus. Ryhmän koko enintään 15
  • Kesto 1 päivä, voidaan toteuttaa 1-3 osassa lähi-, monimuoto- tai etäkoulutuksena. Koulutukseen voi sisältyä ennakko-, väli- ja lopputehtäviä sopimuksen mukaan.
  • Hinta sisältää koulutusaineiston. Koulutus laskutetaan yhdessä erässä noin kaksi viikkoa ennen sen alkua ja se on mahdollista peruuttaa kuluitta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua.
  • Hintaan lisätään arvonlisävero 24%. Asiakas vastaa matka-, tila- ja muista käytännön järjestelyistä ja niiden kustannuksista. Koulutuspaikan sijainnin mukaan voidaan veloittaa matkakustannukset.
  • Otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin kuluessa tilauksesta.
Product Page: Stores Product Widget
Transparent.png
bottom of page