top of page
Hankinnan projektiosaaminen (2 pv): tietoisku projektien tehokkaaseen hallintaan

Hankinnan projektiosaaminen (2 pv): tietoisku projektien tehokkaaseen hallintaan

Tietoisku hankintaprojektien onnistuneeseen johtamiseen (2 pv). 

 

Tässä osallistavassa ja käytännönläheisessä valmennuksessa perehdyt erilaisten hankintaprojektien ammattimaiseen läpivientiin erityisesti hankinnan näkökulmasta. Saat käytännön työkaluja projektin eri vaiheisiin, joita voit hyödyntää välittömästi omassa yrityksessäsi.

 

Kaksipäiväinen räätälöitävä yrityskohtainen lähi-, etä- tai monimuotokoulutus, joka voidaan toteuttaa 1-4 osassa myös monimuotokoulutuksena, osallistujia enintään 15.

 • Koulutuksen kuvaus

  Useimmat hankinnan päätökset edellyttävät muutosta, jotka toteutetaan pieninä tai suurina projekteina. Tämän vuoksi jokaisen hankinnan parissa työskentelevän tulee tuntea projektien johtamisen perusteet erityisesti hankinnan näkökulmasta. Näitä taitoja tarvitaan niin omassa yrityksessä kuin alihankkijoiden ja toimittajien kanssa tehtävissä yhteisprojekteissa.

   

  Tässä osallistavassa ja käytännönläheisessä valmennuksessa perehdyt erilaisten hankintaprojektien ammattimaiseen läpivientiin erityisesti hankinnan näkökulmasta. Saat käytännön työkaluja projektin eri vaiheisiin, joita voit hyödyntää välittömästi omassa yrityksessäsi.

   

  Koulutuksen käytyäsi:

  • Ymmärrät projektihallinnan perusteet ja osaat soveltaa niitä hankintaan
  • Tunnet projektiin osallistuvien roolit ja vastuut
  • Osaat viedä projektin läpi selkeän projektimallin mukaan
  • Tunnistat projektin riskit ja miten niitä voi lieventää

   

  Koulutus sopii kaikille hankintatoimen ja toimitusketjun hallinnan johto-, kehittämis- tai operatiivisessa tehtävissä toimiville henkilöille, joita tehtäviin liittyy erilaisten projektien läpivienti tai niihin osallistuminen. Valmennukset kaikki esimerkit ja tehtävät liittyvät hankintaan.

   

  Valmennus toteutetaan vuorovaikutteisilla, osallistuvilla menetelmillä, missä opittua tietoa sovelletaan välittömästi käytäntöön. Valmennuksen tuotokset kootaan osallistujien käyttöön tulevaksi Pelikirjaksi, joka auttaa soveltamaan valmennuksen keskeisiä teemoja ja sisältöä käytäntöön.

 • Koulutuksen ohjelma

  Ennen koulutusta

  • asetetaan oppimistavoitteet, räätälöidään sisältö, sovitaan rakenne ja kesto

   

  Koulutus

  • Valmennukset tavoitteet
   • Valmennuksen tavoitteet, ohjelma ja pelisäännöt
   • Valmennuksen työmenetelmän harjoittelu
   • SPRINT 1: Mitä odotan valmennukselta?

   

  • Projektihallinnan perusteet
   • Onnistuneen projektin tekijät ja hyötytavoitteet, yhtenäisten työtapojen kehittäminen
   • Ketterä projektikulttuuri, projektin ohjaaminen, projektikolmio
   • SPRINT 2: Kehitysalueiden tunnistaminen

   

  • Projektimallit, projektien priorisointi ja valinta
   • Erilaisia projektimalleja, projektisalkun hallinta
   • Projektin vaiheet ja päätöspisteet, oikean laajuuden löytäminen
   • SPRINT3: Erilaisten projektien ja niiden erityispiirteiden tunnistaminen

   

  • Projektisuunnitelman laatiminen sekä laajuuden, aikataulun ja resurssien hallinta
   • Projektin lopputulosten kuvaaminen, projektisuunnitelma
   • Työn osittaminen, muutosten ja laajuuden hallinta
   • SPRINT4: Projektin oikean laajuuden tunnistaminen

   

  • Projektitiimin muodostaminen ja sen johtaminen
   • Projektin hallintaorganisaatio ja eri roolien tehtävät
   • Projektityöskentelyn ulottuvuudet projektipäällikön näkökulmasta
   • SPRINT 5: Projektipäällikön kuusi silmää -harjoitus

   

  • Sidosryhmien kanssa työskenteleminen ja sidosryhmäviestintä
   • Ympäristön ja sidosryhmien hallinta
   • Projektin viestinnän suunnittelu
   • SPRINT 6: Sidosryhmäkartan rakentaminen

   

  • Esteiden tunnistaminen ja niiden voittaminen
   • Projektin riskienhallinta
   • Muutoksen johtaminen
   • SPRINT7: Esteet ja niiden voittaminen

   

  • Yhteenveto
   • Hankinnan projektiosaamisen kehittämisen seuraavat vaiheet

   

  Koulutuksen jälkeen

  • koulutuksen yhteenveto ja palaute
  • sovitaan kehittämisen jatkotoimet
 • Koulutus pähkinänkuoressa

  • Tiimi- ja asiakaskohtaisesti räätälöitävä valmennus. Ennen koulutusta sovitaan tavoitteet, sisältö, rakenne ja kesto. Osallistujien lukumäärä: ryhmän koko enintään 15
  • Kesto 2 päivää, voidaan toteuttaa 1-4 osassa lähi-, monimuoto- tai etäkoulutuksena. Koulutukseen voi sisältyä ennakko-, väli- ja lopputehtäviä sopimuksen mukaan.
  • Hinta sisältää koulutusaineiston. Koulutus laskutetaan yhdessä erässä noin kaksi viikkoa ennen sen alkua ja se on mahdollista peruuttaa kuluitta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua.
  • Hintaan lisätään arvonlisävero 24%. Asiakas vastaa matka-, tila- ja muista käytännön järjestelyistä ja niiden kustannuksista. Koulutuspaikan sijainnin mukaan voidaan veloittaa matkakustannukset.
  • Otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin kuluessa tilauksesta.
Product Page: Stores Product Widget
Transparent.png
bottom of page