top of page
Kategoriajohtaminen

Kategoriajohtaminen

Tässä valmennuksessa opit kategoriajohtamisen prosessit, vaikutuskeinot ja sen toteuttamisessa tarvittavat analyysit. Saat myös käytännönläheisen työkalupakin kategoriastrategian jalkauttamiseen.

 

Paikka: Scandic Helsinki Aviacongress, Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa. Koulutukseen voi osallistua myös verkon kautta.

Aika: 23.9.2020 8:30 - 24.9.2020 16:00

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Innodea Oy:n ja LOGY ry:n kanssa. Saat lisätietoja LOGY ry:n verkkosivulta www.logy.fi tai Maarit Mänttäriltä, maarit.manttari@logy.fi.

 

 

 • Koulutuksen kuvaus

  Ulkoisten resurssien käyttö ja niiden hallinta ovat yhä tärkeämmässä asemassa yritysten liiketoiminnassa. Hankinnan rooli näiden resurssien ja toimittajamarkkinoiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä on olennainen. Proaktiivinen ja suunnitelmallinen ote toimittajamarkkinaan voidaan varmistaa vain hankintojen kategorisoinnilla ja kategorioita johtamalla.

   

  Tässä valmennuksessa opit kategoriajohtamisen prosessit, vaikutuskeinot ja sen toteuttamisessa tarvittavat analyysit. Saat myös käytännönläheisen työkalupakin kategoriastrategian jalkauttamiseen.

  Valmennuksen käytyäsi

  • ymmärrät hankintaan vaikuttavat strategiat ja hankinnan roolin strategioiden jalkauttamisessa
  • opit miten luodaan kategoriastrategia, joka toimii toiminnan ohjenuorana
  • opit kategoriajohtamisen prosessit
  • osaat analysoida hankintoja kategorioiden näkökulmasta.

   

  Valmennuksen aineisto perustuu laaja-alaiseen käytännön kokemukseen ja toisaalta vahvaan otteeseen alan viimeisimmästä akateemisesta tutkimuksesta. Valmennuksen aikana keskustellaan ja käydään läpi tapausesimerkkejä ja tehdään ryhmätöitä, joissa pääset soveltamaan käytäntöön teoriassa opittuja asioita. Samalla saat valmiuksia menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen käytännössä ja kehittämisen apuna omassa toimintaympäristössäsi.

 • Koulutuksen ohjelma

  Johdanto kategoriajohtamiseen

  • Mitä kategoriajohtaminen on, mitä sillä tavoitellaan ja miksi?
  • Mitä hyötyä – ja miten hyödyt osoitetaan?

  Kategoriajohtamisen pääperiaatteet ja peruspilarit

  • Kategoriajohtamisen tärkeimmät pääperiaatteet
  • Peruspilarit, joiden varaan kategoriajohtaminen rakentuu

  Strateginen hankinta ja kategoriaan vaikuttavat strategiat

  • Asiakasnäkökulman huomioiminen
  • Organisaation strategiset tavoitteet
  • Hankintatoimenstrategia ja tavoitteet

  Kategoriastrategiat ja strategiaprosessi

  Kategoriajohtamisen prosessit

  • Kategorioiden hallinta ja johtaminen – prosessinäkökulma
  • Kategoriajohtamismallin luominen vaihe vaiheelta
  • Analysointityökalut ja –menetelmät

  Kategoriajohtaminen edelläkävijäyrityksessä, Timo Palmu, Global Category Manager, Kone Oyj (Case)

  Kategoriasuunnitelman luominen

  • Miten luodaan onnistunut kategoriastrategia?
  • Kategoriastrategian rakenne ja sisältö
  • Mihin onnistunut kategoria vastaa?

  Kategoriastrategian jalkauttaminen ja muutoksen johtaminen

  • Toimintamallit, vaikuttajat, riskit ja riippuvuudet
  • Kategoriatiimin rakentaminen
  • Kategoriavastaavan rooli ja tehtävät
  • Sidosryhmäanalyysi ja vaikuttamisen rakenteet kategorian näkökulmasta
  • Vaikuttaminen H2H –suhteessa

  Kategorian jatkuva analysointi, raportointi ja kehittäminen

  • Category performance mittarit
  • Kategoriakohtaiset riskianalyysit

  Tulevaisuuden haasteet

  • Miltä tulevaisuus näyttää?
  • Mihin haasteisiin on syytä varautua?
 • Koulutus pähkinänkuoressa

  Kouluttajina toimivat Hanna Pajunen-Muhonen ja Lauri Vihonen. 

Product Page: Stores Product Widget
Transparent.png
bottom of page