Liiketoimintalähtöinen kategoriajohtaminen (2 pv)

Liiketoimintalähtöinen kategoriajohtaminen (2 pv)

Liiketoimintalähtöinen kategoriajohtaminen vahvistaa organisaation strategista hankintaosaamista, koska kategoriajohtaminen on yksi tärkeimmistä hankinnan tehokkuuden ja tuottavuuden kasvattamisen keinoista.

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Innodea Oy:n kanssa. Kouluttajina toimivat Hanna Pajunen-Muhonen ja Lauri Vihonen. Voidaan toteuttaa lähi-,  etä- ja monimuotokoulutuksena.

 • Koulutuksen kuvaus

  Koulutuksen tavoitteet

  • Vahvistaa organisaation hankintatiimin strategista hankintaosaamista
  • Avata näkökulmia sidosryhmien tarpeiden  tunnistamiseen ja siihen, miten hankinta ja  kategoriajohtaminen tukevat liiketoimintaa ja  sen tavoitteiden toteutumista
  • Luoda osallistujille selkeä perusta kategoriajohtamisen prosessiin ja käytännön työhön (mitä, miksi, miten) sekä valmiudet kategoriatyön käynnistämiseen omassa kategoriassa
  • Muodostaa yhteinen kategoriasuunnitelmamalli ja yhtenäiset periaatteet sen käyttämiselle toiminnan ohjenuorana
  • Antaa valmiuksia strategiatyökalujen hyödyntämiseen ja strategioiden vaikutusten hahmottamiseen
  • Luoda valmiudet oman kategorian analysoimiseen ja potentiaalisten kehittämismahdollisuuksien tunnistamiseen.

   

  Kaikki valmennuksessa käytettävät menetelmät tähtäävät osallistujien  vuorovaikutustaitojen ja niiden soft skillsien vahvistamiseen, joista on hyötyä  käytännön kategoriatyössä.

 • Koulutuksen ohjelma

  Ennen koulutusta

  • asetetaan oppimistavoitteet, räätälöidään sisältö, sovitaan rakenne ja kesto

   

  Koulutus

   

  Avaus, ohjelma ja pelisäännöt

  • Johdanto liiketoimintalähtöiseen kategoriajohtamiseen
  • Mitä odotan valmennukselta?

  Kategoriajohtamisen hyödyt ja yhteys kilpailukyvyn parantamiseen.

  • Kolmen yrityksen näkökulmat
  • Kategoriajohtamisen hyödyt ja tarina

  Kategoriajohtamisen perusta ja onnistumisen kulmakivet

  • Onnistumisen edellytykset

  Kategoriajohtamisen malli ja prosessi

  Kategoriajohtamisen toimijat ja roolit

  • Kategoriajohtaminen esimerkkiyrityksessä
  • Kategoriamanagerin tehtävä, roolit ja vastuut

  Kategoriasuunnitelma toiminnan ohjenuorana

  • Kategoriasuunnitelmamallin luominen
  • Oman kategorian kategoriasuunnitelman rakenne

  Kategoriatyön käynnistäminen käytännössä

  • Kategorian käynnistämisen projektisuunnitelma

  Kategoriajohtaminen ja hankinnan kyvykkyydet

  Valmennuksen yhteenveto

  • Mitä teen seuraavaksi?

   

  Koulutuksen jälkeen

  • koulutuksen yhteenveto ja palaute
  • sovitaan kehittämisen jatkotoimet
 • Koulutus pähkinänkuoressa

  • Tiimi- ja asiakaskohtaisesti räätälöitävä valmennus. Ennen koulutusta sovitaan tavoitteet, sisältö, rakenne ja kesto. Koulutukseen voi sisältyä ennakko-, väli- ja lopputehtäviä sopimuksen mukaan sekä koulutusaineisto
  • Kesto 2 päivää, voidaan toteuttaa 1-4 osassa lähi-, monimuoto- tai etäkoulutuksena. Osallistujien lukumäärä: ryhmän koko enintään 15
  • Koulutus laskutetaan yhdessä erässä noin kaksi viikkoa ennen sen alkua ja se on mahdollista peruuttaa kuluitta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua.
  • Hintaan lisätään arvonlisävero 24%. Asiakas vastaa matka-, tila- ja muista käytännön järjestelyistä ja niiden kustannuksista. Koulutuspaikan sijainnin mukaan voidaan veloittaa matkakustannukset.
  • Otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin kuluessa tilauksesta.
 
Transparent.png