top of page
Liiketoimintalähtöinen kategoriajohtaminen (2 pv)

Liiketoimintalähtöinen kategoriajohtaminen (2 pv)

Liiketoimintalähtöinen kategoriajohtaminen vahvistaa organisaation strategista hankintaosaamista, koska kategoriajohtaminen on yksi tärkeimmistä hankinnan tehokkuuden ja tuottavuuden kasvattamisen keinoista.

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Innodea Oy:n kanssa. Kouluttajina toimivat Hanna Pajunen-Muhonen ja Lauri Vihonen. Voidaan toteuttaa lähi-,  etä- ja monimuotokoulutuksena.

 • Koulutuksen kuvaus

  Koulutuksen tavoitteet

  • Vahvistaa organisaation hankintatiimin strategista hankintaosaamista
  • Avata näkökulmia sidosryhmien tarpeiden  tunnistamiseen ja siihen, miten hankinta ja  kategoriajohtaminen tukevat liiketoimintaa ja  sen tavoitteiden toteutumista
  • Luoda osallistujille selkeä perusta kategoriajohtamisen prosessiin ja käytännön työhön (mitä, miksi, miten) sekä valmiudet kategoriatyön käynnistämiseen omassa kategoriassa
  • Muodostaa yhteinen kategoriasuunnitelmamalli ja yhtenäiset periaatteet sen käyttämiselle toiminnan ohjenuorana
  • Antaa valmiuksia strategiatyökalujen hyödyntämiseen ja strategioiden vaikutusten hahmottamiseen
  • Luoda valmiudet oman kategorian analysoimiseen ja potentiaalisten kehittämismahdollisuuksien tunnistamiseen.

   

  Kaikki valmennuksessa käytettävät menetelmät tähtäävät osallistujien  vuorovaikutustaitojen ja niiden soft skillsien vahvistamiseen, joista on hyötyä  käytännön kategoriatyössä.

 • Koulutuksen ohjelma

  Ennen koulutusta

  • asetetaan oppimistavoitteet, räätälöidään sisältö, sovitaan rakenne ja kesto

   

  Koulutus

   

  Avaus, ohjelma ja pelisäännöt

  • Johdanto liiketoimintalähtöiseen kategoriajohtamiseen
  • Mitä odotan valmennukselta?

  Kategoriajohtamisen hyödyt ja yhteys kilpailukyvyn parantamiseen.

  • Kolmen yrityksen näkökulmat
  • Kategoriajohtamisen hyödyt ja tarina

  Kategoriajohtamisen perusta ja onnistumisen kulmakivet

  • Onnistumisen edellytykset

  Kategoriajohtamisen malli ja prosessi

  Kategoriajohtamisen toimijat ja roolit

  • Kategoriajohtaminen esimerkkiyrityksessä
  • Kategoriamanagerin tehtävä, roolit ja vastuut

  Kategoriasuunnitelma toiminnan ohjenuorana

  • Kategoriasuunnitelmamallin luominen
  • Oman kategorian kategoriasuunnitelman rakenne

  Kategoriatyön käynnistäminen käytännössä

  • Kategorian käynnistämisen projektisuunnitelma

  Kategoriajohtaminen ja hankinnan kyvykkyydet

  Valmennuksen yhteenveto

  • Mitä teen seuraavaksi?

   

  Koulutuksen jälkeen

  • koulutuksen yhteenveto ja palaute
  • sovitaan kehittämisen jatkotoimet
 • Koulutus pähkinänkuoressa

  • Tiimi- ja asiakaskohtaisesti räätälöitävä valmennus. Ennen koulutusta sovitaan tavoitteet, sisältö, rakenne ja kesto. Koulutukseen voi sisältyä ennakko-, väli- ja lopputehtäviä sopimuksen mukaan sekä koulutusaineisto
  • Kesto 2 päivää, voidaan toteuttaa 1-4 osassa lähi-, monimuoto- tai etäkoulutuksena. Osallistujien lukumäärä: ryhmän koko enintään 15
  • Koulutus laskutetaan yhdessä erässä noin kaksi viikkoa ennen sen alkua ja se on mahdollista peruuttaa kuluitta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua.
  • Hintaan lisätään arvonlisävero 24%. Asiakas vastaa matka-, tila- ja muista käytännön järjestelyistä ja niiden kustannuksista. Koulutuspaikan sijainnin mukaan voidaan veloittaa matkakustannukset.
  • Otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin kuluessa tilauksesta.
Product Page: Stores Product Widget
Transparent.png
bottom of page