top of page

17/22: Verkostoidu ja yhteiskehitä muiden tilaajatoimijoiden kanssa

Verkostoituminen viittaa yhteyksien luomiseen ja suhteiden rakentamiseen muiden ihmisten tai organisaatioiden kanssa. Yhteiskehittäminen on prosessi, jossa eri tahot yhdistävät osaamisensa ja resurssinsa tavoitteena kehittää jotain yhdessä.
Haluatko kehittää hankinnan strategista johtamista? Sovi (veloitukseton) sparraus selvityksen tekijöiden kanssa - klikkaa tästä.

Verkostomaiseen yhteiskehittämiseen osallistuvat organisaatiot voivat hyödyntää toisten hyväksi toteamia toimintamalleja ja tekemiä valintoja sen sijaan, että jokainen keksii toimintatavan itse. Tämä hyödyttää erityisesti pienempiä toimijoita, joilla on rajallisemmat resurssit suurempiin verrattuna.


Verkostomainen yhteiskehittäminen perustuu kolmeen yhteiseen näkemykseen: toimijoiden väliseen luottamukseen ja viestinnän avoimuuteen, yhteiseen tavoitteeseen sekä toimivaan rakenteeseen ja verkostorooleihin. Verkostoitumisen ja yhteiskehittämisen onnistumistekijöitä ovat mm. seuraavat:

 • Pystytään kokoamaan yhteen enemmän asiantuntemusta ja voidaan muodostaa laajempia näkökulmia (mm. monipuolisuus, innovaatiot).

 • Voidaan käyttää resursseja tehokkaammin (mm. tehokkuus, suuremmat kokonaisuudet).

 • Saadaan aikaan synergiaa eri toimijoiden välillä (mm. parempia tuloksia, vaikuttavuutta).


Toimitko yrityksessä tai julkisessa organisaatiossa, jonka resursseista valtaosa on ulkoisia? Oletettavasti toimit, sillä näin on lähes jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa. Miten näitä resursseja johdetaan? Millaisin askelin hankintojen strategista johtamista kannattaa kehittää? Lauri Vihosen ja Hanna Pajunen-Muhosen Julkisten hankintojen strateginen johtaminen -sarja pureutuu näihin kysymyksiin - soveltuu niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille.

Hyviä toimintatapoja ja käytännön vinkkejä:

 1. Hyödynnä Hankinta-Suomen laajaa aineistopankkia. Hankinta-Suomi-ohjelman aineistopankki on laaja ja se antaa hyviä vinkkejä ja työkaluja myös hankinnan strategisen johtamisen kehittämiseen. Pidä silmällä myös muita kuin julkiseen hankintaan liittyviä aineistopankkeja ja verkkosivustoja, hyviä käytäntöjä ja niiden soveltamisohjeita löytyy myös muualta.

 2. Osallistumalla julkishallinnon kotimaisiin tai kansainvälisiin kehittämisohjelmiin. Osallistu Hankinta-Keinon kehitysohjelmiin. Ne antavat systemaattisen keinon kartoittaa kehittämiskohteita ja laatia kehityssuunnitelmia. Hankintakeinon ohjelmiin osallistumisen lisäksi kehitysohjelmista voi hyötyä tutustumalla jo päättyneiden ohjelmien tuloksiin, tai olemalla yhteydessä ohjelmiin osallistuneisiin organisaatioihin.

 3. Ole aktiivinen ja laajenna näkökulmaasi muiden avulla. Eri toimijoiden välinen verkostoituminen ja yhteiskehittäminen on hyödyllistä esimerkiksi ministeriöiden välillä, hallinnonalan sisällä tai maantieteellisellä alueella. Hae muiden näkemyksiä, kun kaipaat uusia näkökulmia esimerkiksi kestävään kehitykseen, sosiaalisiin näkökulmiin tai vaikkapa hankinnoilla työllistämiseen. Ole aktiivinen ja kilauta kaverille.

 4. Hyödynnä Hilmaa. Etsi Hilmasta, onko joku hankkinut tai hankkimassa samaa, mitä organisaatiosi suunnittelee.

 5. Linkitä tekeminen organisaation strategiaan. Organisaation strategia ja hankintastrategia kuvaavat, mitä toimintoja ja toimintamalleja halutaan pitää omissa käsissä, ja toisaalta, milloin ensisijainen tavoite on tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

 6. Kokeile innovatiivisia hankintoja yhteiskehittämisenä. Verkostomainen yhteiskehittäminen sopii erityisen hyvin innovatiivisiin hankintoihin.

 

Hyödyt:

 1. Tuodaan kiinnostavampia hankintakokonaisuuksia markkinoille. Kun toimitaan yhdessä, saadaan kiinnostavampia hankintakokonaisuuksia markkinoille esimerkiksi yhteis- tai innovatiivisten hankintojen kautta.

 2. Toimittajamarkkinatuntemus syvenee, kun toimitaan yhdessä. Yhdessä toimittaessa vaihdetaan kokemuksia ja kasvatetaan oppimista.

 3. Saadaan ulkopuolinen näkemys oman toiminnan kehittämiseen. Löydettäessä samassa kehitysvaiheessa oleva vastinpari, yhteiskehittämisen avulla voidaan tunnistaa omien toimintamallien kehityskohteita. Samalla saadaan mahdollisesti arvokas ulkopuolinen näkemys, sekä oman ajattelun ulkopuolisia ideoita ja vinkkejä.

 4. Jaetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Kokemuksien jakaminen ja parhaat käytännöt eri tilaajien kesken ovat hyviä asioita varsinkin niissä hankintakategorioissa, joilla on samat toimittajamarkkinat.​


Tämä blogi on osa Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt -sarjaa ja se perustuu Julkisten hankintojen strateginen johtaminen – 22 askelta menestykseen – selvityksessä tarkastellaan hankintojen strategisen johtamisen toimenpidekokonaisuutta ja kerrotaan, miten ja millä konkreettisilla keinoilla voit kehittää hankintojen strategista johtamista.


Selvitys tehtiin HankintaSuomi –ohjelmalle ja sen  teosta vastasivat Hanna Hanna Pajunen-Muhonen (Innodea Oy) ja Lauri Vihonen (Leader’s Beacon Group Oy) ja Tero Saarenpää (Solita Oy).


Lue lisää strategisen johtamisen parhaista käytännöistä ja niiden hyödyntämisestä konkreettisten esimerkkien avulla valtioneuvoston julkaisuarkistosta.

4 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page