top of page

Miten tunnistat hankinnan kehityspotentiaalin?

Kun haluat tunnistaa hankinnan kehittämispotentiaalin, näillä kysymyksillä pääset hyvin liikkeelle.


Referenssimalli pohjana

Kysymykset peilaavat hankinnan referenssimallia; niitä on helppo tunnistaa lisää, kunhan ensin valitset näkökulmasi.

Toimi näin

Hankinnan kehityspotentiaalin ja -kohteet tunnistaa kysymällä oikeita kysymyksiä. Kun aloitat, niin vastauksia kuuntelemalla tunnistat aina seuraavan kysymyksen.Käytä ’5 WHYS’ -menetelmää

Tee kysymyksiä ketjuina aina vain syvemmälle porautuen. Itse käytän ’5 Whys’ -tekniikkaa, missä tietoisesti syvennyn jokaiseen näkökulmaan aina vähintään viidellä toisiinsa liittyvällä kysymyksellä.


Näillä kysymyksillä pääset liikkeelle


  1. Miten hankinta on organisoitu? Ovatko sekä suorien että epäsuorien hankintojen tekeminen resursoitu riittävästi?

  2. Miten suuri osa ostoista on seurannassa? Miten nopeasti saadaan tarvittavat spendianalyysit ja -raportit? Miten usein ne päivittyvät?

  3. Miten hankinta on organisoitu? Miten suuren osan strategisesta hankinnoista tekevät muut kuin hankinta-ammattilaiset?

  4. Miten pitkiä toimittajasuhteet ovat? Miten usein toimittajia vaihdetaan?

  5. Onko hankinnan painopiste strategisessa vai taktisessa hankinnassa?

  6. Onko hankinta mukana kaikkien tärkeiden hankintojen valmisteluvaiheessa?

  7. Miten tilauksia tehdään? Onko käytössä tilausjärjestelmä?

  8. Miten toimittajasopimuksia hallitaan? Onko toimittajasopimuksien tieto läpinäkyvästi käytettävissä?Kirjoittaja Lauri Vihonen auttaa organisaatioita onnistumaan hankinnan muutostilanteissa: mm. hankinnan johtaminen ja kehittäminen, kategoriajohtaminen, toimittajien johtaminen, kilpailuttaminen ja ostoanalytiikka. Haluatko selvittää hankinnan ostoanalytiikan kehittämisen mahdollisuudet - ota yhteyttä!


52 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page