top of page

BEST PRACTICES – 8 hankinnan koeteltua toimintamallia

Löysin muutama vuosi sitten hankinnan eri avainteemoja käsittelevän artikkelisarjani ja sitä silmäillessäni totesin:

”Teemat ovat tänään tosi ajankohtaisia”

Artikkelit käsittelevät mm. seuraavia aiheita:


EPÄSUORIEN HANKINTOJEN HALTUUNOTTO

Miten epäsuorat hankinnat on tehokkainta järjestää eri tilanteissa? Mistä löytää lisäsäästöjä, kun hankinnat on kilpailutettu vähintään kertaalleen ja helpot säästöt on saavutettu? Mitkä ovat konkreettisia syitä onnistumisiin ja epäonnistumisiin?HANKINNAN URATARINOITA

Sanotaan, että ihmiset ovat organisaation tärkein voimavara. Miten henkilöitä tulisi johtaa ja osaamisesta pitää huolta, jotta niin yritys kuin yksilö voivat nauttia onnistumisista? Millaiset henkilökohtaiset valinnat ja organisaation johtamisen keinot tuottavat hyviä työuria? Entä uudet sukupolvet, mikä heitä motivoi hyviin suorituksiin?


HANKINTATOIMEN JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI

Hankinnan organisointi ja johtaminen ovat keskeisimpiä hankintatoimen menestykseen vaikuttavia tekijöitä. Oikea tapa toimia lisää hankinnan tehoa ja antaa vaikuttavuutta.


JOHTAMISEN MERKITYS HANKINNAN KEHITTÄMISESSÄ

Odotukset hankintaa ja hankintatoimea kohtaan kasvavat kaiken aikaa. Miten tunnistaa mitä vielä voisi tehdä enemmän tai paremmin? Mihin keskittymällä hankintatoimen tuloksellisuutta voidaan parantaa entisestään?


KILPAILUKYKYÄ HANKINTAOSAAMISELLA

Yrityksen hankintatoiminta on murroksessa, koska organisaation jalostusarvosta syntyy jopa 70% ulkopuolelta hankituista, ostetuista, resursseista. Tämä luo konkreettisia mahdollisuuksia parantaa kilpailukykyä ja tehokkuutta hankinnan avulla. Mutta miten valita oikeat keinot ja toteuttaa ne nopeasti? Entä miten tulla edelläkävijäksi?


OSTOKUSTANNUSTEN NÄKYVYYS JA HANKINTATOIMEN SÄÄSTÖJEN MITTAAMINEN

Ostoanalytiikan kehittämisen käytännön esimerkki.


PALVELUHANKINTOJEN KEHITTÄMINEN

Mikä on palveluhankinnan merkitys yrityksille? Mikä on hallittava, jotta palveluja voidaan hankkia osuvasti? Mitä työkaluja tarvitaan liiketoimintapalvelujen hankinnan työkalupakkiin?


SISÄINEN JA ULKOINEN YHTEISTYÖ, MITEN SE SAADAAN TOIMIMAAN?

Hankinnan kehitysprojekteihin kuuluu aina kolme osaa: järjestelmät, prosessit ja ihmiset. Jokaisen projektin kriittisin osa liittyy ihmisten väliseen yhteistyöhön, kollaboraatioon. Mikä mahdollistaa yhteistyön? Mikä toimii ja millä alueella on parannettavaa?


Julkaisen artikkeleita jatkossa uudelleen kirjoitettuina ja anonymisoituina, koska alkuperäisissä on on viittauksia yrityksiin ja ihmisiin. Artikkelit julkaistaan myös Instagramissa Best Practices -ohjeena. Löydät ne hakusanalla 'leadersbeaconedu' ja täältä.Kirjoittaja Lauri Vihonen auttaa organisaatioita onnistumaan hankinnan muutostilanteissa: mm. hankinnan johtaminen ja kehittäminen, kategoriajohtaminen, toimittajien johtaminen, kilpailuttaminen ja ostoanalytiikka. Haluatko selvittää hankinnan kehittämisen mahdollisuudet - ota yhteyttä!

89 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page