top of page

Miksi jotkin projektit onnistuvat paremmin kuin toiset? Hae apua elinkaariajattelusta

Päivitetty: 9. syysk. 2020

Jokaisella projektilla on omat onnistumistekijänsä. Onnistumistekijät ovat asioita, missä pitää olla erityisen hyvä, jotta haluttu tavoite saavutetaan. Olemme havainneet, että samat tekijät toistuvasti tukevat projektin tavoitteiden saavuttamista.
Lista on kokemusperäinen ja se perustuu kokemuksiin onnistuneista projekteista

Projektimme ovat tyypillisesti kestoltaan puolesta vuodesta ylöspäin. Toimintamme on toimialariippumatonta, koska asiakkaamme hakevat tietohallintoon, hankintaan ja projekteihin liittyvää erityisosaamistamme. Tyypillinen asiakkaamme on keskisuuri tai suuri yritys tai julkisen sektorin organisaatio. Useimmiten toimeksiantajamme on organisaation keski- tai ylimpään johtoon kuuluva henkilö.Konsultointiprojektin elinkaarimalli

Muistilista jakautuu osiin konsultointiprojektin elinkaaren mukaan. Joitain asioita on tuotettava ennen projektia, projektin alussa on lähdettävä ripeästi liikkeelle oikeaan suuntaan, projektin aikana on edettävä suunnitelman mukaan ja selvittävä esteistä ja projektin jälkeen projektin tuotosten hyödyntäminen on kriittistä.Ennen toimeksiantoa

 • Asiakkaan, asiakkaan liiketoiminnan ja asiakkaan toimialan tunteminen

 • Asiakkaan tarpeen ja projektin kuvaaminen ymmärrettävällä tavalla

 • Projektin onnistumistekijöiden tunnistaminen

 • Toteutussuunnitelman luonnoksen laatiminen

Toimeksiannon alussa

 • Tavoitteiden, osatavoitteiden, aikataulun ja pelisääntöjen dokumentointi toteutussuunnitelmaksi.

 • Miten tavoitteet tukevat asiakkaan strategisten tavoitteiden toteutumista?

 • Toimeksiannon tavoitteiden konkretisointi: mitä ne tarkoittavat käytännössä?

 • Miten tavoitteen muutokset ja poikkeamat tunnistetaan ja miten niihin puututaan?

 • Konsultin roolista sopiminen ja osallistujien tunnistaminen

 • Toimeksiannon nopea haltuunotto ensimmäisten viikkojen aikana (RapidStart)

Toimeksiannon aikana

 • Etenemisen ohjaaminen ja poikkeamiin puuttuminen yhdessä toimeksiantajan kanssa

 • Osallistaminen ja sitouttaminen, muutoksen johtaminen/ohjaaminen

 • Sidosryhmien tunnistaminen ja aktiivinen viestintä

 • Riskien tunnistaminen ja niiden hallinta

 • Vaikeiden tilanteiden käsittely ja esteiden voittaminen: projektin substanssiin, laajuuteen, aikatauluun ja ihmisiin liittyvät asiat

 • Toimeksiannon ja konsultin mittaaminen ja arviointi: etenemisen läpinäkyvä seuranta ja poikkeamiin puuttuminen

Toimeksiannon jälkeen

 • Tuotoksien hyväksyminen, loppuraportin tuottaminen ja sen läpikäynti toimeksiantajan kanssa

 • Kaikkien osallistujien ja sidosryhmien henkilökohtainen huomioiminen

 • Toimeksiannosta oppiminen asiakkaan kanssa (Lessons Learned -harjoitus)


Luettelo täydentyy jatkuvasti, koska käytämme sitä keskustelun avaajana ja muistilistana asiakkaan kanssa toimeksiannon aikana sovittavista asioista.

152 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page