top of page

Onnistuneen muutoksen 5 vaihetta

Useimmat hankinnan projektit ovat pieniä tai suuria projekteja, missä tapa toimia muuttuu. Muutos onnistuu todennäköisemmin, kun noudatat seuraavaa muutosmallia. Käytän itse tätä mallia kaikissa projekteissani ja se käydään lävitse myös hankintakoulutuksissa.Mallin käyttöä harjoitellaan hankintakoulutuksissa

Onnistuneessa muutoksessa muutokselle asetetut hyödyt toteutuvat siten, että muutoksen liiketoimintatavoitteet toteutuvat. Mallin sisältöä käydään lävitse kaikissa hankintakoulutuksissani: mm. kategoriajohtamisessa, toimittajien johtamisessa ja oston peruskurssissa.


1. Muutostarpeen määrittely


Muutostarve vastaa mm. kysymykseen ’mikä on ongelma’ ja ’miten se ratkaistaan’. Se kuvaa parhaimmillaan tarinana polkua, mitä pitkin organisaatio tulee kulkemaan reagoidessaan muutostarpeeseen ja muuttaessaan toimintaansa. Kun muutostarve on määritelty hyvin, niin muutos ei ole koskaan viimeisenä työlistalla.

2. Yhteisen näkemyksen luominen


Yhteinen näkemys tarvitaan, jotta ne joihin muutos vaikuttaa, osaavat toimia muutoksessa. Määritellyn muutostarpeen yhteinen näkemys tarvitaan, jotta ihmiset osaavat tehdä oikeita valintoja päivittäisessä työssään muutoksen aikana. Yhteinen, kollektiivinen näkemys mahdollistaa sen, että muutos on kestävä, eikä vain nopea alku, joka kuihtuu nopeasti pois.

3. Muutoskyky


Muutoskyvykkyys liittyy toimintamalleihin, kuvauksiin, ohjeisiin, osaamiseen, koulutukseen ja kaikkiin rakenteisiin, joita muutoksessa tarvitaan. Muutoskyvykkyyden sisällön määrittely ja kasvattaminen ennen varsinaisen muutoksen aloittamista on muutoksen yksi onnistumistekijöistä. Vaikka kaksi ensimmäistä vaihetta tehtäisiin loistavasti, mutta muutoskyvykkyydessä on puutteita, niin muutoksen osalliset kokevat ahdistuneisuutta ja turhautuneisuutta-

4. Ensimmäiset toimenpiteet


Ensimmäisillä toimenpiteillä todistetaan osallisille, että muutos on todellinen. Niissä on onnistuttava ja niiden tuloksista on hyvä kertoa laajasti. Ensimmäiset toimenpiteet kertovat, että organisaatio on vakavissaan ja muutos tulee tapahtumaan. Vaikka kaikki aikaisemmat vaiheet olisi tehty loistavasti, mutta ensimmäiset toimenpiteet tehdään puolinaisesti, niin muutos typistyy satunnaisiksi ponnisteluiksi ja vääriksi aluiksi.

5. Ankkurointi käytäntöön


Usein muutosprojektissa juhlitaan onnistumista liian varhain. Ankkurointi käytäntöön on vaihe, minkä aikana muutokselle asetetut tavoitehyödyt alkavat varsinaisesti kertyä. Ankkurointi saattaa kestää kuukausia, usein vuosia. Tämän vuoksi ankkurointitoimenpiteiden määrätietoinen, pitkäjänteinen ja systemaattinen toteutus on ainoa tapa varmistaa muutokselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Pahin tilanne on itse asiassa se, että kaikki aikaisemmat vaiheet toteutetaan loistavasti ja ankkurointikin aloitetaan, mutta muutoksen onnistumista juhlistetaan liian varhain. Silloin tuloksena on organisaatiolaajuinen syvä pettymys ja kyynisyys.


Toiminnallisen muutoksen johtaminen

Toiminnallisen muutoksen johtaminen on usein projektin kriittisin vaihe. Kun uudet toimintamallit ovat ankkuroituneet käytäntöön, muutokselle asetetut tavoitehyödyt alkavat kertyä ja jossain vaiheessa ylittävät projektin ja muutoksen kustannukset. Projektissa erityisen tärkeää on johdattaa ihmiset ja sidosryhmät muutokset lävitse siten.

Lue lisää koulutuksista täältä: https://www.leadersbeaconedu.com/kauppa (linkki jätetty tarkoituksella näkyviin).


Muutosmalli Anneli Valpolaa mukaillen. Kiitos Anneli!


110 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commenti


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page