top of page

Muutos kriisin vai valveutuneen johdon kautta?

Päivitetty: 22. helmik. 2021

Muutos vaatii aina sen alulle saavan kimmokkeen. Tällaisesta tapahtumasta käytetään englannin kielessä termiä ’compelling event’; tapahtuma on niin voimakas, että se herättää organisaation näkemään muutostarpeen. 'Compelling event' voi olla kriisi tai se voi syntyä valveutuneen johdon näkemyksen kautta.Muutos kriisin kautta

Meneillään oleva pandemia samoin kuin vuonna 2008 alkanut talouskriisi ovat kummatkin tapahtumia, jotka ovat nostaneet tarvetta tehostaa hankintaa. Vuoden 2008 talouskriisi alussa sain tehtäväkseni pitää omalta osaltani kustannukset kurissa oston kautta ja nostaa yleistä kustannustietoisuutta. Tapahtuma antoi hankinnalle tilaisuuden toimia keskeisessä roolissa vaikeana aikana.


Muutos valveutuneen johdon kautta

Joskus organisaation johto näkee muutostarpeen, vaikka yritys tai sen toimiala ei olisi kriisissä. Eräs suomalainen kansainvälisesti toimiva yritys määritteli globaalin hankinnan yhdeksi kolmesta kokonorganisaation strategisesta muutoshankkeesta, jonka tavoitteena oli uudistaa hankinta perusteellisesti.Ei muutosta kriisistä huolimatta

Aina organisaation kriisi ei näy hankinnassa. Kysyin erään suuren suomalaisen elintarvikealan yrityksen kategoriapäälliköltä, kun yritys oli vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, miten kriisi näkyy hänen toiminnassaan. Sen sijaan, että hän olisi kertonut kustannussäästöihin tähtäävistä toimenpideohjelmista, hän vastasi: ”Ei mitenkään”.Hankinnan ammattilainen: Tartu tilaisuuteen

Hankinnalla voi olla merkittävä rooli yrityksen uudistamisessa sekä kannattavuuden ja toiminnan tehokkuuden parantamisessa. Sinun tehtäväsi on nähdä tarve, kuvata se liiketoiminnan kehitysehdotuksena ja saada aikaan muutosAutan organisaatioita onnistumaan hankinnan pienissä ja suurissa muutosprojekteissa: mm. hankinnan johtaminen ja kehittäminen, kategoriajohtaminen, toimittajien johtaminen, kilpailuttaminen ja ostoanalytiikka. Ota yhteyttä!29 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page