top of page

Palaako oppiminen koskaan entiselleen? Etätyöbuumi mullistaa tavan, miten opimme

Päivitetty: 9. syysk. 2020

Kun kevään koronapandemian vuoksi kaikki valmennuksemme siirrettiin verkkoon, olimme onnekkaasti saaneet juuri valmiiksi uusimman oppimisalustamme. Sen sijaan, että olisimme keskittyneet verkkovalmennuksissa rajalliseen, yksisuuntaiseen videoviestintään – puhuvaan päähän ja puuduttaviin dioihin - pystyimme toimimaan vuorovaikutteisesti, monimediaisesti ja innostavasti. Jo ensimmäisen verkkovalmennuksen palautteessa todettiin: ”Tämähän toimii paljon paremmin kuin odotin.”
Saamme säännöllisesti erittäin hyvää palautetta lähikoulutuksista; oppijat kuvaavat niitä mm. loistaviksi, merkityksellisiksi, energisoiviksi ja innovatiivisiksi. Kun osallistujat arvioivat verkkokoulutuksen vieläkin paremmaksi - 5,8:ksi asteikolla, missä 6 on paras - olimme suunnattoman iloisia. Olemme rakentaneet erinomaisen tavan toteuttaa verkossa oppimista.

Etätyöbuumi mullistaa työelämän ja tavan, miten opimme

”Palaako oppiminen koskaan entiselleen koronakriisin jälkeen?”, kysyy eräs uutiskanava. Tällä hetkellä myös suuri osa Suomen ammattikorkeakoulujen suosituimmista koulutuksista toteutetaan verkko- tai monimuotokoulutuksina. Monet organisaatiot ovat kertoneet, että heidän henkilöstönsä jää kokonaan tai osittain pysyvästi etätyöhön.

Normaaliaikoina muutoksen tai sen taustalle olevien tekijöiden vaikutusta toimintaamme on usein vaikea havaita. Kriiseissä kaikki on toisin. Kriisitilanteissa muutosvoimien vaikutus kumuloituu, muutos tulee usein näkyväksi ja sen vaikutus kirkastuu. Näin tapahtuu myös oppimisen ja kehittymisen kanssa.

Verkossa syvempää oppimista ja parempia tuloksia

Kyllähän me tiedämme, että verkkomaailmassa voi valita opittaviksi sellaista sisältöä, joka aidosti kiinnostaa ja josta on yritykselle aidosti hyötyä. Tiedämme myös, että opiskelun aikaan ja paikkaan sitoutumattomuus ja omatahtisuus mahdollistavat oppimisen ja opitun soveltamisen yksilön ja yrityksen kannalta oikealla syklillä. Tämä saa aikaan sen, että yksilön ja organisaation motivaatio kasvaa ja se saa aikaan syvempää oppimista ja parempia tuloksia.

Mitä asioita kannattaa miettiä, kun mietit verkko-oppimista?

Tämä lähestymistapa on toiminut meillä hyvin. Mielestämme ainakin seuraavia toimenpiteitä kannattaa harkita organisaation koosta tai toimialasta riippumatta, kun mietit verkko-oppimisen lisäämistä organisaatiossasi.

Päätä, miten hyödynnät verkossa oppimista

Aseta tavoitteet, aikataulu ja vastuuta toimenpiteet. Millä alueilla lähdet liikkeelle? Mitä ei ainakaan tehdä? Miten kehitystä ohjataan, siitä opitaan ja poikkeamiin puututaan?

Priorisoi investoinnit, joilla opetus viedään verkkoon

Ota verkkopedagogiikka haltuun ja luo tapoja soveltaa verkkopedagogiikkaa yrityksen arjessa erilaisiin tarpeisiin. Tämä edellyttää resursointia, verkkopedagogiikan osaamisen kehittämistä, joka yleensä on hyvä tehdä iteratiivisen, ketterin menetelmin.

Paranna samalla sisällön ja opetuksen laatua

Tuota verkko-oppimiskokonaisuuksia nykyisistä ja uusista sisällöistä. Kaiken sisällön ei tarvitse olla uutta, myös nykyisiä sisältöä voi tuoda verkkoon ja täydentää niitä erilaisilla oppimista tukevilla toimenpiteillä. Sisältö uudistuu luonnollisesti kokemuksen karttuessa. Rakenne oppijoille myös oppimispolkuja, jotka hyödyntävät verkko- ja monimuoto-oppimista.

Hae kumppaniksi verkko-opetuksen kehittäjä

Verkko-oppimista kehitettäessä nopeus on tärkeää. Kun haluat täydentää omaa kyvykkyyttäsi tällä alueella, kannattaa valita yhteistyökumppani, jolta saat ohjausta ja sparrausta. Lisäksi kumppanin senioriosaaminen tasoittaa tietä. Eräs organisaatio totesi: ”Näin meidän ei tarvitse rypeä joka kuralätäkön pohjalla”.


Kumppanilta saat koeteltuja työkaluja ja kokeneita resursseja verkkopedagogiikan haltuunottoon, oppimisympäristön rakentamiseen, monimediaisen aineiston tuotantoon ja verkko-oppimisen käytännön toteutukseen.

15 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page