top of page

PUHEENVUORO: HANKINNAN PALVELULLISTUMINEN

Hankinnan rooli on muuttumassa. Liiketoiminta- ja toimintakeskeisyyden lisäksi hankinta halutaan nähdään palveluna, jota johdetaan, mitataan, kuvataan ja jonka onnistumista arvioidaan kuten muidenkin palveluiden.


Palvelujohtamisen näkökulma puuttuu mielestäni useiden hankintaorganisaatioiden toimintamallista. Hankinta voisi mielestäni ottaa mallia IT-PALVELUJOHTAMISEN maailmasta, missä ITIL määrittelee palvelun seuraavasti:

”Palvelu on asiakkaalle tuotettua lisäarvoa, jonka asiakas haluaa saavuttaa ilman sen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ja riskejä.”

Lainauksesta kiitos Jaakko Marinille, joka on Suomen johtamia ITIL-asiantuntijoita.


Palvelujohtamisen näkökulma täydentää hankinnan perinteistä elinkaariajattelua, joka lähtee kategoriajohtamisesta, johtaa kilpailuttamiseen, jatkuu tilaamisena ja toimittajien ja sopimuksen hallintana.Esimerkiksi palvelujohtamisen häiriön, tapahtuman, ongelman, muutoksen- ja jatkuvuudenhallinnan käsitteillä ja niihin liittyvillä prosesseilla on suorat vastineensa hankintamaailmassa. Tämän lisäksi palvelujohtamisesta kehittäessään hankintaorganisaatioiden pitää ottaa kantaa mm. seuraaviin perusasioihin:

  • toiminnan tavoite palveluna (miksi olemassa, mitä pitää saavuttaa)

  • palvelun määrittely (mikä on palvelu?)

  • palvelurakenteen (tai -arkkitehtuurin) kuvaus ja siinä luokittelu ydin-, tuki- ja täydentäviin palveluihin.

  • palvelukuvaukset palvelun käyttäjän ja palvelun tuottajan näkökulmasta

  • palvelutasot

  • palvelujohtamisen ’ERP’, joka ohjaa palveluprosessia ja tuottaa siihen liittyvää ohjaus-, poikkeama- ja seurantatietoa.


Työskentelen sekä IT- että hankintaorganisaatioden kanssa. Kummatkin voivat oppia paljon toisiltaan. IT voi oppia hankinnan toimittajien ja yleensäkin ulkoisten resurssien kehittämisestä, johtamisesta ja mittaamisesta. Hankintayksiköt puolestaan voivat ottaa seuraavan kehitysloikan soveltamalla IT-maailman palvelujohtamisen koeteltuja käytänteitä hankintaan. Näihin asioihin jokaisen hankintaorganisaation pitää ottaa kantaa - ennemmin tai myöhemmin.


Olenkin saanut tähän liittyviä yhteydenottoja eri kanavien kautta. Jos asia on ajankohtainen tai muuten kiinnostaa, ota yhteyttä!

54 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page