top of page

Tervetuloa tutustumaan ainutlaatuisiin hankintakoulutuksiin!

Tervetuloa tutustumaan ainutlaatuisiin hankintakoulutuksiin, joista osallistujat antavat erinomaista palautetta. Voit syventää lukemaasi, kun napsautat jokaisen kohdan yhteydessä olevaa lisätietovalintaa.


Kokonaisuus perustuu moderniin roolikohtaiseen koulutusmalliin ja rakentuu seuraaville periaatteille:

  • koulutus on kokonaisvaltaista ja kattaa valtaosan hankinnan osa-alueista

  • oppiminen on tarvelähtöistä ja perustuu tunnistettuihin tarpeisiin ja prioriteetteihin

  • koulutukset ovat tehtäväkohtaisia ja ne suunnataan tunnistettujen tarpeiden näkökulmasta rooleittain

  • koulutus on myös riittävää ja kattaa tarvittaessa koko organisaation myös sidosryhmän huomioiden

Jokainen koulutuksemme onkin uniikki: tavoitteet, sisältö, rakenne, kesto ja oppimismenetelmät sovitetaan aina osallistujien ja organisaation tarpeisiin.Miltä hankintakoulutuksia on saatavana?

Koulutukset koostuvat moduuleista, jotka ovat rakennetut hankintaosaamisen mallia mukaillen. Niiden sisällöt ja tavoitteet vastaavat niitä tarpeita, joita asiantuntijoiden työn kehittämiseksi on tunnistettu.


Koulutuskokonaisuus on kolmitasoinen. Osa moduuleista on läpileikkaavia ja ne tarjoavat taitoja, jotka ovat kaikille yhteisiä ja joita tarvitaan laajasti hankinnan ja hankinnan sidosryhmien eri rooleissa. Syventävien ja erikoistavien moduulien avulla osaamista voidaan kehittää roolikohtaisesti.


Läpileikkaavat koulutukset ovat kaikille yhteisiä, syventävät ja erikoistavat puolestaan kehittävät roolikohtaista osaamista.

Lue lisää koulutusmoduuleista täältä.


Mitä osallistujat sanovat koulutuksista?

Koulutukset saavat erinomaista palautetta osallistujilta. He kuvaavat koulutuksia mm. seuraavilla adjektiiveilla

"Ylitti kaikki odotukset, erinomainen, innostava, avaava, tehokas, dynaaminen, monipuolinen, kattava, yllätyin, miten hyvä!"

Osallistujia pyydetään myös arvioimaan koulutuksien osa-alueita ja koulutuksia kokonaisuutena. He lähes poikkeuksetta antavat koulutuksille arvosanan, joka on 5,2:n 5,8:n välillä asteikolla yhdestä kuuteen, missä 6 on paras.


Lue lisää osallistujien arvioista täältä.


Miten koulutukset käytännössä järjestetään?


Jokainen koulutus on ainutlaatuinen, koska se valmistellaan osallistujien lähtötason ja tarpeiden sekä organisaation tavoitteiden mukaisesti. Turvallista ja motivoivaa oppimista tukee jokaiseen koulutukseen räätälöitävä oppimisympäristö, joka kokoaa valitut moduulit osallistujan kannalta luontevaksi, helposti jäsennettäväksi kokonaisuudeksi.


Koulutuksen ainutlaatuisuus syntyy sen suunnittelun aikana.

Koulutuksissa on vahva soveltava ote ja opittua sovelletaan käytäntöön ryhmätehtävissä, SPRINT-harjoituksissa, välittömästi jokaisen teeman jälkeen. Yhdessä koulutuspäivässä on tyypillisesti 3-4 SPRINT-harjoitusta.


Jokainen moduuli sovitetaan osallistujien ja organisaation aikatauluihin toteuttamalla se lähi-, monimuoto-, etä- tai verkkokoulutuksena 1-4 osassa. Moduuleja voidaan myös yhdistellä, jolloin saadaan tuoreita, yksilöllisiä kokonaisuuksia.


Lue tästä lisää, miten koulutuksia järjestetään käytännössä.


Yhteistyökumppanit

Jotkin koulutuksista järjestetään yhteistyössä koulutuskumppaniemme kanssa. Avoimia koulutuksia järjestetään yhdessä Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n kanssa. Palveluitamme voi myös hankkia Hansel Oy:n johdon konsultoinnin tietohallinnon kehittämisen osa-alueen kautta.


Lue lisää yhteistyökumppaneistamme täältä


Lue lisää: Jaamme osaamistamme Suomen ensimmäisellä hankintaan keskittyvällä Instagram-kanavalla. Hae ilmaiset vinkit ja lue aina päivän julkaisu täältä.

Tervetuloa innostaviin ja motivoiviin hankintakoulutuksiin,


Lauri Vihonen

vastuukouluttaja, koulutuskokonaisuuden kehittäjä


Kirjoittaja Lauri Vihonen auttaa organisaatioita onnistumaan hankinnan muutostilanteissa: mm. hankinnan johtaminen ja kehittäminen, kategoriajohtaminen, toimittajien johtaminen, kilpailuttaminen ja ostoanalytiikka. Haluatko selvittää hankinnan kehittämisen mahdollisuudet - ota yhteyttä!

6 917 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page