top of page

Hankintaosaaminen: kokonaisuuden hallinta on olennaista

Päivitetty: 29. tammik. 2021

Kokonaisuuden hallinta on tärkeää siksi, että noin kaksi kolmannesta yrityksen arvonlisästä tulee yrityksen ulkopuolelta, se ostetaan toimittajilta. Kun hankintaa tehdään oikein ja tehokkaasti, niin toimittajat tuottavat enemmän arvoa ja yritys on kannattavampi. Parhaassa tapauksessa ostotoimintaa kehittämällä alennat tehokkaasti yrityksesi kustannuksia, tehostat toimintaa ja luot kilpailuetua.


Kaikissa rooleissa tarvitaan osto-osaamista. Vaikka se perustuu oikeastaan vain valistuneeseen terveen järjen käyttöön, niin sitä kannattaa tietoisesti vahvistaa. Kun luot itsellesi vahvan ostoperustan, niin pystyt kehittymään ammattilaisena paremmin ja tuottamaan enemmän arvoa yrityksellesi roolistasi riippumatta.Oston peruskurssi antaa kokonaiskuvan

Oston peruskurssilla perehdytään kattavasti ostotoiminnan keskeisiin osa-alueisiin. Valmennus antaa hyvän pohjan erilaisten hankintatoimen tehtävien menestyksekkääseen hoitamiseen. Kurssin käynyt hallitsee ostoprosessin, pystyy analysoimaan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ymmärtää hankintatoimen aseman yrityksen kokonaistoiminnassa.


Koulutuksessa on kolme osaa. Ensimmäinen keskittyy hankintaan ja ostotekniikkaan, toinen puolestaan ostoon osana logistiikkaa ja hankintaan talouden näkökulmasta. Kolmas keskittyy vastuullisuuteen ja materiaalinohjaukseen sekä neuvottelutaitoihin. Voit osallistua mihin tahansa yksittäiseen koulutukseen tai käydä ne kaikki.Hankinta ja ostotekniikka käsittelee kaikkia hankinnan keskeisiä teemoja

Esimerkiksi ensimmäisellä jaksolla tämä toteutetaan siten, että valmistaudut koulutukseen ennakkotehtävän avulla. Koulutuksessa käymme lävitse hankinnan kaikki keskeiset asiat, mm. hankinnan roolin ja merkityksen ja prosessit. Rakennamme harjoituksissa tarjouspyynnön rungon, mietimme miten erilaisia toimittajia pitäisi arvioida ja ohjata ja käymme läpi hankintaan liittyvän lainsäädännön keskeiset asiat. Lopuksi syvennymme hankinnan tavoitteisiin ja mittaamiseen. Koulutuksen harjoituksien tuotokset kootaan Pelikirjaksi, joka auttaa sinua palauttamaan keskeisen sisällön paremmin mieleesi.
Teoriaa sovelletaan välittömästi käytäntöön

Käytännössä teoria ja sen käytäntöön soveltamisen jakson vuorottelevat. Tässä käytämme osallistavaa SPRINT © -menetelmää. Oppimisympäristö luo koulutukselle rakenteen ja oppimiselle tarinan. Lopuksi kokoamme keskeisen annin Pelikirjaan. Osallistujat antavatkin koulutuksista erionomaista palautetta: ”Tämähän on vuorovaikutteisempaa kuin lähikoulutus”.


Opi ja oivalla kaikki hankinnasta

Me oston peruskurssin viisi kouluttajaa lupaamme sinulle, että opit koulutuksen aikana substanssin, harjoittelet sen käytäntöön soveltamisen ryhmäprosesseja ja lisäksi verkotut kollegojesi kanssa.


Toivotamme sinut lämpimästi Oston peruskurssille. Koulutus järjestetään 2-4 kertaa vuodessa ja sen seuraava toteutus alkaa 23.3.2021. Saat lisätietoa LOGYn verkkosivuilta www.logy.fi.


Toimin yhteistyökumppanini Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n sopimuskouluttajana. Tämä blogi liittyy LOGY:n Oston peruskurssiin ja sen antamiin valmiuksiin hankinnassa toimiville ja kaikille, joiden tehtäviin liittyy hankintaa ja toimittajayhteistyötä.

61 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page