top of page

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisen hankinnan strategisella johtamisella on kolme ulottuvuutta: vastuullisia hankintoja johdetaan ennakoivasti, vastuullisten hankintojen toimintamalli vie vaikuttavuutta käytännön työhön ja vastuullisten hankintojen tiekartta tuottaa päivittyvän tilannekuvan tulevista tarpeista

Tämän toteuttamiseen tarvitaan ainakin neljä peruselementtiä

  1. Arvot ja strategia, mitkä vastaavat kysymykseen ”miksi”, antavat suunnan ja kuvaavat tavoitteita

  2. Vastuullisten hankintojen toimintamalli, joka vie tavoitteet käytäntöön: työkaluja, asiantuntija-apua hankintojen valmisteluun, kilpailuttamiseen ja sopimuskauden aikaiseen toimintaan.

  3. Operatiivinen prosessi, joka ohjaa päivittäistä toimintaa sopimuskauden aikana

  4. Arvioinnin ja raportoinnin välineet, joilla todennetaan, että vastuullisuustrategiaa toteutetaan päivittäisessä työssäLähde: Vastuullinen hankinta -tilaisuus 2017, LOGY

37 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page