top of page

20/22: Tee hankinnasta mahdollistaja ja koko organisaation yhteinen asia

Kun hankinta on mahdollistaja, se tunnustetaan strategiseksi toiminnoksi, joka tukee organisaation toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Kun hankinta on organisaation yhteinen asia, hankinta ei ole vain hankintayksikön vastuulla, vaan hankinnasta tulee organisaation laaja-alaista toimintaa, johon organisaation jäsenet osallistuvat omien rooliensa ja vastuidensa mukaan.Haluatko kehittää hankinnan strategista johtamista? Sovi (veloitukseton) sparraus selvityksen tekijöiden kanssa - klikkaa tästä.

Hankinnan ollessa mahdollistaja ja koko organisaation yhteinen asia, sen tehokkuudella ja tuloksilla on vaikutusta koko organisaation toimintaan ja tuloksiin.

Hankinnan toimiminen tiiviissä yhteistyössä organisaation muiden yksiköiden kanssa ja osallistuminen strategisiin päätöksiin edellyttää mm. seuraavia asioita:

 • Johdon, eri päätöksentekijöiden – myös poliittisten – ja liiketoimintojen asenteiden ja odotuksien tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen.

 • Hankinnan rooli, periaatteet ja tavoitteet linjataan jo organisaation strategiaa tehdessä. Hankinta nähdään kokonaisuutena, joka on syvällä ydintoiminnassa osana organisaation kokonaisprosesseja.

 • Tarvittavien toimenpiteiden tunnistaminen ja toteuttaminen, jotta koko organisaatio kokee hankinnan omaksi asiakseen. Tähän liittyvät avoin vuoropuhelu ja laaja-alainen yhteistyö.

 • Hankinnasta, sen merkityksestä liiketoiminnan menestystekijänä ja tuloksista viestitään laajasti organisaatiossa niin selkeästi, että kuulija ymmärtää mitä tehdään ja miksi, esimerkkejä käyttäen.

 • Suunnitelmat ja asetetut tavoitteet käydään säännöllisesti läpi. Tunnistetaan onnistumiset ja niihin johtaneet päätökset, sekä ryhdytään tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.


Toimitko yrityksessä tai julkisessa organisaatiossa, jonka resursseista valtaosa on ulkoisia? Oletettavasti toimit, sillä näin on lähes jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa. Miten näitä resursseja johdetaan? Millaisin askelin hankintojen strategista johtamista kannattaa kehittää? Lauri Vihosen ja Hanna Pajunen-Muhosen Julkisten hankintojen strateginen johtaminen -sarja pureutuu näihin kysymyksiin - soveltuu niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille.

Hyviä toimintatapoja ja käytännön vinkkejä:

 1. Varmista johdon ymmärrys ja tuki. Varmista strategisen, poliittisen ja operatiivisen johdon tuki.

 2. Kasvata organisaation hankintaosaamista, jotta avainroolit ymmärtävät hankinnan roolin strategian toteuttamisen välineenä. Hankinnan pitää kouluttaa organisaation keskeiset roolit, tarvittaessa myös luottamushenkilöroolit, näkemään hankinta strategian toteuttamisen välineenä.

 3. Viesti hankinnan merkityksestä laajasti koko organisaatiossa. Viesti hankinnan merkityksestä liiketoiminnan menestystekijänä. Käytä esimerkiksi hankintablogia.

 4. Kiinnitä huomiota käytännön johtamiseen. Varmista, että käytännön johtaminen mahdollistaa hankinnan strategian toteuttamisen välineenä.

 5. Tuota johdolle jatkuvasti tietoa ja kerro, missä on suurin vaikuttavuuspotentiaali. Ylimmällä johdolla pitää olla ymmärrys siitä, millä toimialoilla on parhaat edellytykset toteuttaa hankintastrategiaa. Tuo näkyviin tieto siitä, missä on suurin vaikuttavuuspotentiaali.

 6. Jalkaudu organisaatioon, tutustu ihmisiin ja asioihin. Jos et tunne organisaation avainhenkilöitä riittävän laajasti, jalkaudu: haastattele, kysele ja tunnista asioita, joiden kautta hankinta voi tuottaa yhteistä lisäarvoa.


Hyödyt:

 1. Tehdään parempia päätöksiä ja saavutetaan parempia tuloksia. Kun johdon ja toimialojen asenteet ja odotukset tunnistetaan ja niihin vaikutetaan toimenpiteillä, tehdään parempia päätöksiä ja saadaan parempia tuloksia. Tavoite on, että koko organisaatio tuntee hankinnan omakseen.

 2. Suuriin palveluinvestointeihin liittyen tehdään kattavampia päätöksiä. Kun suurissa investointikokonaisuuksissa luodaan kumppanuuksia hankintojen kautta, yhteistyö johdon, substanssiosaajien ja hankinnan välillä on tärkeää. Yksikään ei kykene tekemään kokonaisvaltaisia päätöksiä yksin.

 3. Voidaan hyödyntää toimialojen osaamista hankintojen kautta ristiin. Usein organisaation eri toimialat ovat hankinnan näkökulmasta eri kehitysvaiheissa ja niillä on ainutlaatuista osaamista. Kun tärkeissä hankintaprojekteissa voidaan yhdistää osaamista organisaatiotasolla toimialarajat ylittäen, saadaan parempia tuloksia.


Tämä blogi on osa Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt -sarjaa ja se perustuu Julkisten hankintojen strateginen johtaminen – 22 askelta menestykseen – selvityksessä tarkastellaan hankintojen strategisen johtamisen toimenpidekokonaisuutta ja kerrotaan, miten ja millä konkreettisilla keinoilla voit kehittää hankintojen strategista johtamista.


Selvitys tehtiin HankintaSuomi –ohjelmalle ja sen  teosta vastasivat Hanna Hanna Pajunen-Muhonen (Innodea Oy) ja Lauri Vihonen (Leader’s Beacon Group Oy) ja Tero Saarenpää (Solita Oy).


Lue lisää strategisen johtamisen parhaista käytännöistä ja niiden hyödyntämisestä konkreettisten esimerkkien avulla valtioneuvoston julkaisuarkistosta.


7 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page