top of page

Hankinnan ABC: Fast Forward

Toiminnallisen muutoksen hyödyt alkavat kertyä vasta, kun muutos viedään käytäntöön. Muutoksen jokaisessa vaiheessa on onnistuttava, jotta muutos onnistuu. Oikopolkuja ei ole! F-kirjain käsittelee muutoksen Fast Forward -vaihetta.Videotallentimen - entisen ’mankan’ - näppäimet havainnollistavat hyvin onnistuneen muutoksen luonnetta.
STOP - pysähdy hetkeksi miettimään ja vastaa mm. kysymyksiin ’mikä on ongelma’ ja ’miten se ratkaistaan’. Määrittele muutostarve.

REWIND - palauta mieleen, miten tähän on tultu? Ymmärrämmekö tarvittavan muutoksen samalla tavalla? Yhteinen näkemys tarvitaan, jotta ne joihin muutos vaikuttaa, osaavat toimia muutoksessa.


PLAY - lähde liikkeelle ja rakenna tietoisesti muutoskykyä. Muutoskyvykkyyden sisällön määrittely ja kasvattaminen ennen varsinaisen muutoksen aloittamista on muutoksen yksi tärkeimmistä onnistumistekijöistä.


FAST FORWARD ensimmäisen toimenpiteet (2x-nopeudella) ja ankkurointi käytäntöön (4x-nopeudella). Ensimmäisillä toimenpiteillä todistetaan osallisille, että muutos on todellinen. Ankkurointi käytäntöön on vaihe, minkä aikana muutokselle asetetut tavoitehyödyt alkavat varsinaisesti kertyä. Ankkurointi saattaa kestää kuukausia, usein vuosia.


Yhteinen näkemys ja ankkurointi käytäntöön tärkeimpiä

Kysyin erään konsultointitoimeksiannon yhteydessä, mitkä vaiheet ovat heidän mielestään muutoksessa kriittisimpiä? Tärkeimmiksi koettiin yhteinen näkemys ja ankkurointi käytäntöön. Muita tärkeämmäksi arvioitiin myös muutoskyky.


Lue lisää onnistuneen muutoksen viidestä vaiheesta täältä.

  • Muutostarpeen määrittely

  • Yhteisen näkemyksen luominen

  • Muutoskyky

  • Ensimmäiset toimenpiteet

  • Ankkurointi käytäntöön21 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page