top of page

Hankinnan ABC: Hankinnasta palvelutehdas

Vaikka hankinta on palvelua, jonka tehtävä on parantaa yrityksen kannattavuutta, tehokkuutta ja pääoman tehokasta käyttöä, niin palvelujohtamisen näkökulma puuttuu mielestäni useimpien hankintaorganisaatioiden toimintamallista.


Liiketoiminta- ja toimintakeskeisyyden lisäksi hankinta pitäisi nähdä palveluna, jota johdetaan, mitataan, kuvataan ja jonka onnistumista arvioidaan kuten muidenkin palveluiden. Palvelujohtamisen näkökulma täydentää hankinnan perinteistä elinkaariajattelua, joka lähtee kategoriajohtamisesta, johtaa kilpailuttamiseen, jatkuu tilaamisena ja toimittajien ja sopimuksen hallintana. Palveluiden kehittämiseen ja kuvaamiseen voidaan käyttää samoja palvelumuotoilun menetelmiä, joita käytetään muidenkin asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä.


"Hankinta on palvelua, jota johdetaan, mitataan, kuvataan ja jonka onnistumista arvioidaan kuten muidenkin palveluidenHankinnasta palvelutehdas

Tarkoituksena on kehittää hankintayksiköstä strateginen, ketterä ja hyvin hallittu kumppani liiketoimintojen toimintaan, joka tuottaa kuvattuja ja hyvin määriteltyjä palveluita liiketoimintojen tarpeisiin.


Koska palvelutehtaan palvelutuotanto on prosessimaista, hyvin johdettua ja määrämuotoista, on palvelutehtaalla ketterä kyvykkyys tuoda uusia palveluita. Uudet ja muuttuvat palvelut vaativat herkkyyttä tunnistaa asiakkaan tarpeita ja toisaalta kyvykkyyttä muodostaa niistä toimivia palveluita asiakkaiden käyttöön. Palvelutehdas kykenee mittaamaan, raportoimaan ja todentamaan palvelunsa ja palveluiden laatutasot asiakkaille.


Mallia IT-palvelujohtamisesta

Hankinta voisi mielestäni ottaa mallia IT-palveluhohtamisesta maailmasta, missä ITIL määrittelee palvelun seuraavasti:


”Palvelu on asiakkaalle tuotettua lisäarvoa, jonka asiakas haluaa saavuttaa ilman sen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ja riskejä.”

Tervetuloa tutustumaan hankinnan palvelujohtamisen tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin,


Lauri Vihonen

vastuukonsultti


Kirjoittaja Lauri Vihonen auttaa organisaatioita onnistumaan hankinnan muutostilanteissa: mm. hankinnan johtaminen ja kehittäminen, kategoriajohtaminen, toimittajien johtaminen, kilpailuttaminen ja ostoanalytiikka. Haluatko selvittää hankinnan ostoanalytiikan kehittämisen mahdollisuudet - ota yhteyttä!61 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page