top of page

Hankinnan ABC: Hankinta-alueiden luokittelu

K = Kraljic

Peter Kracljicin artikkeli ’Purchasing must become Supply management’ julkaistiin vuonna 1983 Harvard Business Review -julkaisussa. Artikkelissa hän esitteli yksinkertaisen ja käyttökelpoisen.mallin hankinta-alueiden erityispiirteiden tunnistamiseen ja luokitteluun. Mallia käytetään myös toimittajamarkkinoiden ja toimittajien luokitteluun.Kraljicin idea perustuu kahteen avainhavaintoon:

  • Aivan kuin erilaisten asiakkaiden tarpeet ovat erilaisia, erilaisten toimittajien kyvykkyyden ovat erilaisia.

  • Toimittajamarkkinat kannattaa segmentoida järkevän kokoisiin, likimain samalla tavalla käyttäytyviin segmentteihin aivan samoin kuin segmentoinnin avulla asiakasmarkkinat voidaan jäsentää helpommin hallittaviksi kokonaisuuksiksI,

  • Segmenttien sisällä toimintamalleja voidaan yhtenäistää ja niiden välillä erilaistaa.


Kraljicin malli on myös yksi hankinnan kategoriajohtamisen perustyökaluista. Kategoriajohtamisen lähtökohta on toimittajamarkkinan segmentointi.


Kategoriajohtamisessa hankintakenttä jaetaan järkevän kokoisiin, likimain samalla tavalla käyttäytyviin segmentteihin, joita jokaista tarkastellaan, kehitetään ja johdetaan yhdenmukaisella ja systemaattisella tavalla. Kraljicin matriisin avulla voidaan muodostaa yhteinen näkemys nykytilasta, asettaa tavoitteet ja sopia toimenpiteistä, joihin kaikki voivat sitoutua.


Täältä löydät lisätietoja:

  • Löydät Kraljicin alkuperäisen artikkelin netistä hakusanoilla ’Kraljic’ ja ’HBR’.

  • Kraljicin matriisin käyttöä toimittajaluokittelussa on kuvattu Hankinnan ABC -sarjan C-kirjaimen yhteydessä. Se löytyy mm Instagram-oppaista

  • Kategoriajohtamisen 7 minuutin pikakurssi löytyy myös Instagram-oppaista.


Hae oppaita Instagramissa: LEADERSBEACONEDU.

Ensimmäinen suomenkielinen hankintaan keskittyvä Instagram-kanava.


Kirjoittaja Lauri Vihonen auttaa organisaatioita onnistumaan hankinnan muutostilanteissa: mm. hankinnan johtaminen ja kehittäminen, kategoriajohtaminen, toimittajien johtaminen, kilpailuttaminen ja ostoanalytiikka. Ota yhteyttä!
372 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page