top of page

Hankinnan ABC: Miksi kategoriajohtaminen lopetettiin?

Keskustelin muutama päivä sitten kollegani kanssa, joka on suuren kansainvälisen organisaation hankintajohtaja. Yritys haluaa nousta globaaliksi kärkitoimijaksi alallaan ja samalla varmistaa kannattavuutensa. Olen valmentanut kollegaani ja hänen hankintatiimiään mm. kategoriajohtamisessa ja hankinnan kehittämisessä.

KATEGORIATYÖ LOPETETTU

Kollegani totesi keskustelun lomassa, että yritys on lopettanut kategoriatyön ja hän on nyt EX-HANKINTAJOHTAJA. Oltuani vähän aikaa hiljaa kysyin: ”Miksi näin?”.


MIKSI NÄIN?

EX-HANKINTAJOHTAJA kertoi: ”Koska yrityksen tuotteiden ja palveluiden kysyntä on kasvanut erittäin nopeasti ja kasvun ennakoidaan jatkuvan, niin yritys arvioi kategoriajohtamisen liiketoimintaperustelua - business casea - uudelleen. Harkinnan jälkeen todettiin, että nykytilanteessa vastaavalla panoksella saadaan muissa kehityskohteissa parempi tuotos.”


REFLEKTIO

Hankinta on yksi koetelluista toimintamalleista, jolla parannetaan yrityksen kannattavuutta, toiminnan tehokkuutta ja pääoman tehokasta käyttöä. Kun hankintaa ja kategoriajohtamista organisoidaan, eri johtamisnäkökulmat pitää kuitenkin ottaa huomioon.


Hankintaan pätevät samat lainalaisuudet kuin kaikkiin muihinkin palvelu- ja liiketoimintoihin. Yritystä johdetaan nk. vertikaalidynamiikalla organisaatiorakenteiden, liiketoiminta-alueiden ja alueellisten jakojen perusteella. Hankintaan ja kategoriajohtamiseen liittyy taas ’horisontaalidynamiikka’, koska hankinta ja kategoriajohtaminen edustavat keskittämisen filosofiaa. Hankinta konsernin palvelutoimintona tukee kokonaisuutta toimimalla toimittajien ja toimittajamarkkinoiden kanssa.


Vahvassa divisioonarakenteessa vahvan linja- ja vertikaalijohtamisen ulkopuolelle jää keskitetylle hankinnalle ja kategoriajohtamiselle usein vain vähän liikkumatilaa. Näissä tilanteissa hankinta on usein hajautettu liiketoimintoihin ja se on kunkin liiketoiminnan tarpeista lähtevää.


ENNUSTE

Tässä tilanteessa päätettiin lopettaa keskitetty kategoriajohtaminen ja siitä vastannut tiimi. Liiketoimintanäkökulmasta ymmärrän bisneslogiikan, mutta hankinnan näkökulmasta katsoen muutoksen olisi mielestäni voinut toteuttaa myös toisin. Ennustan, että liiketoiminnan tilanteen muuttuessa yritys päättää käynnistää kategoriajohtamisen uudelleen.

500 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page