top of page

TOP10-hankintakirja: Monipuolinen palveluiden hankinnan opas

Kirja on miellyttävä ja opettava matka palveluhankinnan maailmaan. Sen käsittelee sisällysluettelon (alla) mukaan monia palveluhankinnan osa-alueita ja niiden erityispiirteitä sekä herättää lukijan vertaamaan oman organisaationsa toimintamallia esitettyyn.

Kirjan toinen näkökulma, mikä ei näy sisällysluettelossa, liittyy palveluiden ostamisen painopisteeseen. Kirjoittaja herättelee meitä siihen, miten ostamme palveluita ja kysyy, missä palveluiden ostamisen fokus on?Palveluiden kirjo on suuri ja niitä voidaan ostaa monella eri tavalla. Ostamisen fokus voi olla resursseissa, ’inputeissa’, mitä palveluprosessiin tarvitaan. Ostamisen painopiste voi myös olla ostettavan palveluprosessin tuotoksessa tai tuloksessa. Kun painotetaan vaikuttavuutta, niin haetaan palveluprosessin tuottamaa arvoa ostajalle. Kun hankintaan vaikuttavuutta, kilpailutus on myös silloin hyvä keino arvioida toimittajia. Tällöin pitää huolella kuvata, mitä kilpailutetaan, mihin kilpailutus kohdistuu.

Näitä kahta näkökulmaa yhdistelemällä lukijalle voi avautua aivan uusi palveluiden hankinnan keinovalikoima. Suosittelen lämpimästi!

Purchasing Business Services –kirjan sisällysluettelo:

1. Introduction

2. Essentials of purchasing business services

3. Purchasing R&D services

4. Purchasing marketing services

5. Purchasing ICT services

6. Purchasing industrial services

7. Purchasing small orders


Itselläni kirjasta on sähköinen versio, joka kulkee aina mukana.


Jussi Heikkilä et al., Purchasing Business Services. 182 sivua. Teknologiainfo Teknova.


50 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page