top of page

16/22: Kehitä toimittajamarkkinaa aktiivisesti ja paranna sen toimivuutta

Toimittajamarkkinan aktiivinen kehittäminen ja sen toimivuuden parantaminen tarkoittavat strategisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on saada aikaan kestävä ja kilpailukykyinen, organisaation tarpeiden ja strategisten tavoitteiden toteutumista tukeva toimittajaverkosto.
Haluatko kehittää hankinnan strategista johtamista? Sovi (veloitukseton) sparraus selvityksen tekijöiden kanssa - klikkaa tästä.

Toimittajamarkkinan kehittäminen on proaktiivista toimintaa, joka perustuu sen ymmärtämiseen sekä aktiiviseen ja pitkäjänteiseen vuorovaikutukseen toimittajamarkkinan kanssa (kts. luku “3.4.9. Kasvata toimittajamarkkinatuntemusta ja lisää vuorovaikutusta toimittajamarkkinan kanssa”).


Toimittajamarkkinan kehittämisen ja toimivuuden parantamiseen liittyy tyypillisesti toimenpiteitä, joilla organisaatio vaikuttaa nykyiset ja tulevat hankintatarpeet täyttämään kykenevien nykyisten ja mahdollisten tulevien toimittajien lukumäärään, palvelun laatuun tai palvelukykyyn sekä yhteistyömahdollisuuksiin.


Toimitko yrityksessä tai julkisessa organisaatiossa, jonka resursseista valtaosa on ulkoisia? Oletettavasti toimit, sillä näin on lähes jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa. Miten näitä resursseja johdetaan? Millaisin askelin hankintojen strategista johtamista kannattaa kehittää? Lauri Vihosen ja Hanna Pajunen-Muhosen Julkisten hankintojen strateginen johtaminen -sarja pureutuu näihin kysymyksiin - soveltuu niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille.

Hyviä toimintatapoja ja käytännön vinkkejä:

  1. Valitse kehittämisen painopisteet strategisen hankintasuunnitelman perusteella. Kun näkökulma perustuu organisaation tai hankinnan strategiaan, toimittajamarkkinan kehittäminen kohdistuu oikein.

  2. Edistä toimittajakentän monimuotoisuutta proaktiivisesti. Toimivuuden edistäminen voi liittyä esimerkiksi toimittajakentän monimuotoisuuden lisäämiseen edistämällä uusien innovatiivisten toimittajien tunnistamista ja kyvykkyyksiä.

  3. Käy laajaa vuoropuhelua toimittajamarkkinan kanssa. Toimittajamarkkinan kehittämiseen voi liittyä myös laaja, kattava vuoropuhelu järjestöistä ja kolmannen sektorin toimijoista aina merkittävimpiin palvelutuottajiin asti.

  4. Kehitä toimittajamarkkinaa kategorioittain. Käy markkinavuoropuhelua ja kehitä toimittajamarkkinaa kategorioittain, koska kategoriajako kuvaa organisaation optimaalista tapaa toimia markkinoiden kanssa.

  5. Tarkastele toimittajuuksia yli sopimuskauden. Ajattele ja kehitä kokonaisuutta, älä tee pistemäistä hallintaa.

  6. Kehitä myös toimittajien kyvykkyyksiä. Paranna myös toimittajien julkisten hankintojen osaamista yhteisen edun lisäämiseksi.


Hyödyt:

  1. Saadaan parempia, organisaation tarpeet täyttäviä tarjouksia. Toimittajien kyky tuottaa organisaation tarpeet täyttäviä ja hankintaprosessin mukaisia tarjouksia paranee markkinavuoropuhelun, selkeiden ohjeiden ja säännöllisten koulutuksien avulla.

  2. Saadaan aikaan tilanne, missä sekä tilaaja että toimittaja hyötyvät. Kun toimittajia tuetaan markkinan kehittämisen kautta, sekä tilaaja että toimittaja hyötyvät, toimittajien ymmärryksen kasvaessa kilpailutuksien taloudellisista, sisällöllisistä ja toiminnallisista reunaehdoista.

  3. Hankinnan taloudellinen vaikuttavuus kasvaa, kun yhteistyö toimittajamarkkinan kanssa on ennakoivaa ja proaktiivista. Kun taloudellisiin vaikuttavuustavoitteisiin yhdistetään ennakoiva, proaktiivinen yhteistyö toimittajamarkkinoiden kanssa, toimittajamarkkina pystyy tuottamaan paremmin organisaation strategisten tavoitteiden toteutumista tukevia palveluita.


Tämä blogi on osa Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt -sarjaa ja se perustuu Julkisten hankintojen strateginen johtaminen – 22 askelta menestykseen – selvityksessä tarkastellaan hankintojen strategisen johtamisen toimenpidekokonaisuutta ja kerrotaan, miten ja millä konkreettisilla keinoilla voit kehittää hankintojen strategista johtamista.


Selvitys tehtiin HankintaSuomi –ohjelmalle ja sen  teosta vastasivat Hanna Hanna Pajunen-Muhonen (Innodea Oy) ja Lauri Vihonen (Leader’s Beacon Group Oy) ja Tero Saarenpää (Solita Oy).


Lue lisää strategisen johtamisen parhaista käytännöistä ja niiden hyödyntämisestä konkreettisten esimerkkien avulla valtioneuvoston julkaisuarkistosta.

4 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page