top of page

Hankinnan ABC: Hankinnan murros on mahdollisuus suomalaisille yrityksille

L = Lisäarvo


Hankinnan murros on mahdollisuus suomalaisille yrityksille, koska yrityksen liikevaihdosta hankitaan suuri osa toimittajilta joko suorina tai epäsuorina hankintoina.


32,9% yrityksen liikevaihdosta on jalostusarvoa … loput ovat suoria ja epäsuoria hankintoja.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA tutki 50:n suomalaisen konepajan tuloslaskelmaa. He havaitsivat, että tutkittujen yrityksen liikevaihdosta noin 33% oli omaa jalostusarvoa ja loput suoria ja epäsuoria hankintoja. Ulkoisten hankintojen osuus liikevaihdosta on kasvanut tasaisesti viime vuosina, mutta siitä ole tullut sellaista selkeää signaalia, joka olisi herättänyt yritysjohdon.Hankintatoimen murros on mahdollisuus suomalaisille yrityksille, koska hankinnan tuottama arvonlisä kumuloituu yritystason jalostusarvoksi. Kehittämällä hankintaa ja toimittajien ohjausta yritys voi kasvattaa kokonaisarvonlisäänsä merkittävästi. Se puolestaan mahdollistaa erilaistumisen asiakasmarkkinoilla, paremman kannattavuuden ja tehokkaamman pääoman käytön.


Olin muutama vuosi sitten erään suomalaisen talouden järjestelmiä toimittavan yrityksen paneelissa keskustelemassa heidän talousjohtajansa kanssa hankintatoimen kehittämisestä. Tilaisuus oli iso, kuulijoita oli noin 200. Vaikka olimme ennen paneelia käyneet läpi keskustelumme avainteemoja, keskustelukumppanini suhtautui varauksella ulkoisen hankintojen suureen osuuteen liikevaihdosta.


Oman organisaation hankintojen osuus liikevaihdosta on helppo selvittää. Konsultointitoimeksiannoissa tämä on yksi aivan projektin alussa selvitettäviä asioita ja se kuvaa toiminnan tehostamispotentiaalia. Eräässäkin energiasektorin organisaatiossa ulkoisten hankintojen osuus oli 77% liikevaihdosta. Toisessa IT-palveluyrityksessä ulkoisten kustannusten se osa, mihin hankinnalla voidaan vaikuttaa, oli 72% liikevaihdosta.


Kun ulkoisten hankintojen osuus segmentoidaan ja siitä karsitaan pois alueet, joihin hankinnan keinoilla ei voi vaikuttaa, jäljellejäävästä osuudesta voidaan saavuttaa 2-4% vuosittaiset kustannussäästöt ammattimaisella hankintatoiminnalla. Yritys voi käyttää tämän valintansa mukaan tuote- ja palvelukehitykseen, toiminnan tehokkuuden kasvattamiseen tai jakaa omistajilleen.


"Tehostamispotentiaali on tyypillisesti 2-4% vuodessa kolmen ensimmäisen vuoden ajan."

Kaiken kaikkiaan hankinnan kehittämisen ’business case’ on erittäin kannattava. Saavutettavat hyödyt ovat merkittävästi suuremmat kuin tarvittavat panostukset. Lue lisää hankinnan kehittämisen business casesta täältä.


Kirjoittaja Lauri Vihonen auttaa organisaatioita onnistumaan hankinnan muutostilanteissa: mm. hankinnan johtaminen ja kehittäminen, kategoriajohtaminen, toimittajien johtaminen, kilpailuttaminen ja ostoanalytiikka. Haluatko selvittää hankinnan kehittämisen mahdollisuudet - ota yhteyttä!


56 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Bình luận


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page