top of page

Hankinnan ABC: Oikean ostotaktiikan valitseminen

Konsolidointi on ostotaktiikka, missä yhdistetään - konsolidoidaan - ostoja, nimikkeitä tai toimittajia tavoitteena kustannussäästöt ostovoiman maksimaalisen hyödyntämisen avulla. Konsolidointi toimii parhaiten, kun ostettavalla tavaralla tai palvelulla on vaihtoehtoisia toimittajia, joihin siirtyminen on helppoa.Ostotaktiikat voidaan jakaa kahteen perusluokkaan: ostovoimaa hyödyntäviin tai kilpailuetua rakentaviin. Ne ovat suorassa yhteydessä toimittajaluokitteluun – lue siihen liiittyvä B-kirjaimen toimittajaluokittelun pikakurssi täältä. Pikakurssilla käsitellään Kraljicin matriisia, nelikenttää, jonka kaksi vasemmanpuoleista kenttää kuvaavat tilannetta, missä ostaja voi hyödyntää ostovoimaansa ja kahden oikeanpuoleisen kentän alueella ostotekniikassa kannattaa painottaa kilpailuedun luontia.

Ostovoimaa hyödyntäviä ostotaktiikoita ovat mm.

  • ostojen keskittäminen, konsolidointi

  • parhaan hinnan hakeminen eri keinoilla

  • globaalin hankinnan hyödyntäminen


Kilpailuetua rakentavia ostotaktiikoita ovat mm.

  • tarvemäärittelyn kehittäminen hankinnan arvon tai elinkaarikulujen optimoimiseksi

  • yhteisten prosessien parantaminen toimittajien kanssa tuottavuuden parantamiseksi

  • toimittajayhteistyön kehittäminen toimitusketjun tehokkuuden ja kustannusten optimoimiseksiKäsittelemme näitä teemoja yksityiskohtaisemmin mm. toimittajien johtamisen koulutuksessa ja oston peruskurssilla. Kaikki koulutukset löydät täältä.


74 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commenti


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page