top of page

Hankinnan ABC: Toimittajaluokittelun pikakurssi

Bottleneck Supplier eli pullonkaulatoimittaja on yksi neljästä Peter Kraljicin kehittämän toimittajamarkkinaluokittelun toimittajaluokasta. Kraljicin luokittelu perustuu ideaan, että ostavan yrityksen näkökulmasta kaikki ostetut tuotteet ja palvelut eivät ole strategisesti samanarvoisia. Tämän vuoksi niitä tulee myös tarkastella, käsitellä ja ohjata erillisinä ryhminä. Ne tarjoavat ostavalle yritykselle myös eri mahdollisuuksia kehittää toimintaansa.


Kraljicin matriisin toimittajaluokat, niiden kuvaukset ja toimittajaluokkiin liittyvät geneeriset strategiat ovat tässä:

 • Volyymitoimittajat – pääasiallinen kustannussäästöjen lähde, kilpailuttaminen

 • Strategiset toimittajat – kehitä yhteistyötä, kumppanuus

 • Pullonkaulatoimittajat – vaihtamisen kynnys suuri, varmista saatavuus

 • Rutiinitoimittajat – operatiivinen tehokkuus, kilpailuttaminen
Kraljicin matriisin pikakurssi

Kun toimittajamarkkinan hallittavuus on pieni, on kyse toimittajan markkinasta, missä tuotteen tai palvelun vaihtaminen toiseen on vaikeampaa. Ostajan markkinassa hallittavuus on suuri: vaihtoehtoisia, korvaavia tuotteita ja palveluja on saatavilla. Taloudellisella merkityksellä tarkoitettiin alun perin tuotteen tai palvelun tulosvaikutusta, mutta käytännössä se kuvaa ostojen arvoa.


Voit tutustua Peter Kraljicin alkuperäiseen Harward Business Review’ssa julkaistuun artikkeliin täällä ja alla olevasta kuvasta. Lopussa on myös käyttöösi Kraljicin toimittajaluokittelun pikaohje.


Toimi näin rutiinitoimittajien kanssa

 • Oston fokus: Yksinkertaiset prosessit ja hallintakustannusten minimointi

 • Suhteen luonne: Lyhyt, Keskipitkä tai pitkä, ei investointeja suhteeseen. Vaihtamiskustannus suuri hyötyyn nähden

 • Tulosjohtaminen: Hinta ei merkittävä kokonaiskustannuksissa. Häiriötön saatavuus varmistettava

 • Toimittajan kehittäminen: Ei investointeja

 • Toimittajan korvaaminen: Ei investointeja

 • Parhaat käytänteet: Standardointi, hankinnan ulkoistaminen esim. toimittajalle, E-procurement, subjektiivinen toimittaja-arviointi


Toimi näin volyymitoimittajien kanssa

 • Oston fokus: Hintojen ja kustannusten kontrolli. Hallintakustannusten minimointi/optimointi

 • Suhteen luonne: Lyhyt tai keskipitkä, linjassa markkinoiden kanssa. Kilpailuttaminen

 • Tulosjohtaminen: Jatkuva hinnan alennus. Ostovoiman täysimittainen hyödyntäminen

 • Toimittajan kehittäminen: Harkittu kehittäminen jos tuloksena välittömiä hyötyjä

 • Toimittajan korvaaminen: Toimittajamarkkinoiden seuraaminen. Korvataan jos saadaan kustannushyöty

 • Parhaat käytänteet: E-huutokauppa, neuvottelut, kustannus- ja arvoanalyysit, tuottavuusvaatimukset, LCC-hankinta


Toimi näin pullonkaulatoimittajien kanssa

 • Oston fokus: Varmista saatavuus

 • Suhteen luonne: Pitkäaikainen suhde. Pidetään suhde hyvänä

 • Tulosjohtaminen: Saatavuus tärkeä. Hinta ei ole välttämättä tärkein

 • Toimittajan kehittäminen: Ei investointia

 • Toimittajan korvaaminen: Investoi voimakkaasti korvaavan toimittajan löytämiseen, Investoi voimakkaasti korvaavan tuotteen löytämiseen

 • Parhaat käytänteet: Pitkän ajan sopimukset, riskien hallinta, varmuus-varastot, Suhdetoiminta, markkinoiden ja toimittajan seuranta


Toimi näin strategisten toimittajien kanssa

 • Oston fokus: Kokonaiskustannusten hallinta. Lisäarvon luonti

 • Suhteen luonne: Pitkän ajan suhteet. Yhteistyö, yhteiset tavoitteet, Integrointi

 • Tulosjohtaminen: Kustannusten läpinäkyvyys, TCO. Lisäarvo, riskien ja tulosten jakaminen, lisäarvo asiakkaalle

 • Toimittajan kehittäminen: Investoidaan voimakkaasti

 • Toimittajan korvaaminen: Pitkän ajan sopimukset, arvo-analyysit, riskien hallinta, Strategiset toimittajavalinnat, prosessi-integraatio

 • Parhaat käytänteet: Pitkän ajan sopimukset, riskien hallinta, varmuus-varastot. Suhdetoiminta, markkinoiden ja toimittajan seuranta


Toimittajaluokitteluun liittyviä hyviä kysymyksiä

 • Olemmeko tyytyväisiä tilanteeseen?

 • Mitä pitäisi tehdä?

 • Onko kyseessä oma näkemyksemme vai toimittajan luoma mielikuva?

 • Mitkä ovat tavoitteemme nelikentän eri lohkoissa?

 • Tänä on nykytila – mikä on tavoitetila?


Opi lisää täällä
107 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page