top of page

15/22: Kasvata toimittajamarkkinatuntemusta ja lisää vuorovaikutusta toimittajamarkkinan kanssa

Toimittajamarkkina kuvaa tarjolla olevia toimittajaorganisaatioita, joilta hankintayksikkö voi hankkia erilaisia tuotteita ja palveluita. Toimittajamarkkinoiden kanssa käytävän vuorovaikutuksen ja yhteistyön tavoite on edistää avointa, tiivistä, luotettavaa ja innovatiivista vuorovaikutusta organisaation ja toimittajamarkkinan välillä.Haluatko kehittää hankinnan strategista johtamista? Sovi (veloitukseton) sparraus selvityksen tekijöiden kanssa - klikkaa tästä.

Vuorovaikutuksen avulla voidaan hyödyntää toimittajien kyvykkyyksien paremmin ja tehdä parempia hankintapäätöksiä.


Vuorovaikutusta ja yhteistyötä voi olla kaikissa toimittajan ja toimittajamarkkinan elinkaaren vaiheissa ja se voi liittyä esimerkiksi tarpeiden ja vaatimusten viestimiseen mahdolliselle toimittajakentälle, markkinan kyvykkyyksien ymmärtämiseen formaalin tai epäformaalin vuoropuhelun avulla tai liittyä hankintaprosessin ja sopimuksen aikaiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.

 • Toimittajavuorovaikutuksen ja -yhteistyön muodot ja taso vaihtelevat organisaatioiden välillä hankintatarpeen luonteen ja organisaation hankintakyvykkyyden mukaan. Tärkeää on kuitenkin vuorovaikutuksen jatkuvuus, säännöllisyys, pitkäjänteisyys ja avoimuus.

 • Toimittajamarkkinatuntemus ja proaktiivinen ote ovat tärkeää hankinta-ammattilaisille, jotta he voivat tunnistaa, arvioida ja valita hankintatarpeen parhaiten täyttävät toimittajat toimittajamarkkinoilta.

 • Liiketoiminnan ja hankinnan tulisi osallistua vuoropuheluun toimittajamarkkinan kanssa, koska molemmilla on hieman erilaiset katsontakannat.


Toimitko yrityksessä tai julkisessa organisaatiossa, jonka resursseista valtaosa on ulkoisia? Oletettavasti toimit, sillä näin on lähes jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa. Miten näitä resursseja johdetaan? Millaisin askelin hankintojen strategista johtamista kannattaa kehittää? Lauri Vihosen ja Hanna Pajunen-Muhosen Julkisten hankintojen strateginen johtaminen -sarja pureutuu näihin kysymyksiin - soveltuu niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille.

Toimittajamarkkinatuntemuksen edellytys on sen rakenteiden ja ominaisuuksien ymmärtäminen niiden vaihdellessa hankittavasta tuotteesta tai palvelusta riippuen. Toimittajamarkkinan ominaisuuksia ovat mm. seuraavat:

 • Toimittajien lukumäärä, joka vaikuttaa kilpailutilanteeseen ja sitä kautta hankintahintoihin ja -ehtoihin.

 • Toimittajien keskinäinen erilaisuus, esimerkiksi erikoisosaamisen, erilaisten kyvykkyyksien tai maantieteellisen sijainnin perusteella, joka vaikuttaa mahdollisten vaihtoehtojen lukumäärään ja vuorovaikutusmahdollisuuksiin toimittajamarkkinoiden kanssa.

 • Toimittajamarkkinan muutosvauhti, joka kuvaa markkinan uusiutumista, uusien toimittajien tulemista markkinoille ja nykyisten merkityksen vähenemistä. Muutosvauhtitekijät vaikuttavat merkittävästi tarjolla oleviin vaihtoehtoihin.


Hyviä toimintatapoja ja käytännön vinkkejä:

 1. Ota hankinnan eri sidosryhmät ja toimialat mukaan. Avoin vuorovaikutus voi olla haastavaa resurssivajeen takia. Kehitystyöhön tarvitaan koko organisaation panos, tietotaito ja aktiivisuus. Ota toimialat ja heidän substanssiosaamisensa mukaan – vuorovaikutus onnistuu parhaiten, kun mukana on koko organisaation panos ja tietotaito.

 2. Mieti yhteistyötä toimittajien näkökulmasta ja tunnista siitä aidosti kiinnostuneet toimittajat. Joskus, kun toimittajien kiinnostus on vähäistä, kannattaa tunnistaa, mikä toimittajille on tärkeää. Heitä ei esimerkiksi kiinnosta koko hankintakalenteri, vaan tietty osa hankinnoista. Organisaatio voi kamppailla muiden organisaatioiden kanssa samoista toimijoista ja resursseista.

 3. Kehitä yhteistyötä pitkäjänteisesti koko sopimuskauden ajan. Kehitä yhteistyötä koko sopimuskauden ajan, ei vain ennen toimittajavalintaa tai sopimusta tehdessä.

Hyödyt:

 1. Tarjouspyyntöjen ja tarjousten laatu paranee. Toimittajamarkkina toimii paremmin organisaation kannalta, kun toimitaan vuorovaikutuksessa toimittajien kanssa, ja jaetaan avoimesti tietoa siitä, mitä halutaan ja mitä on saatavissa.

 2. Organisaation strategiset painopisteet toteutuvat paremmin. Markkinavuoropuhelun kautta voidaan vaikuttaa strategisten painopisteiden, esimerkiksi kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden, toteutumiseen.

 3. Hinnat laskevat, vaikka sitä on vaikea todentaa. Kun vähennetään toimittajien kokemia riskejä, niin toimittajat hinnoittelevat mukaan pienempiä riskitekijöitä.


Tämä blogi on osa Julkisten hankintojen strategisen johtamisen parhaat käytännöt -sarjaa ja se perustuu Julkisten hankintojen strateginen johtaminen – 22 askelta menestykseen – selvityksessä tarkastellaan hankintojen strategisen johtamisen toimenpidekokonaisuutta ja kerrotaan, miten ja millä konkreettisilla keinoilla voit kehittää hankintojen strategista johtamista.


Selvitys tehtiin HankintaSuomi –ohjelmalle ja sen  teosta vastasivat Hanna Hanna Pajunen-Muhonen (Innodea Oy) ja Lauri Vihonen (Leader’s Beacon Group Oy) ja Tero Saarenpää (Solita Oy).


Lue lisää strategisen johtamisen parhaista käytännöistä ja niiden hyödyntämisestä konkreettisten esimerkkien avulla valtioneuvoston julkaisuarkistosta.5 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page