top of page

Hankinnan kehittäminen: 5 korona-ajan lääkettä, joiden panostuotos on loistava

Tämän vuoden hankintakoulutuksiin osallistuneet hankinta-ammattilaiset ovat valinneet nämä kehityskohteet korona-ajan tärkeimmiksi: jokaisen viiden panostuotos on loistava ja ne voidaan toteuttaa pienellä budjetilla nopeasti. Kehityskohteet liittyvät seuraaville alueille: henkilökohtainen kehittyminen, onnistu tai opi, toiminnan kehittäminen, ostodatan hyödyntäminen uudella tavalla ja toimittajien ohjaaminen.1. Osaatko kuvata asioita ytimekkäästi?

Panostuotos on erittäin hyvä ja voidaan toteuttaa nopeasti.

Mistä on kyse?

 • Osaamme luontaisesti kertoa mitä teemme, mutta usein jätämme kertomatta mitä hyötyä siitä on. Tätä harjoitellaan jokaisessa koulutuksessa: mitä tuon yritykselle ja miksi se mitä teen on tärkeää? Tärkeiden asioiden konkretisointi kuulijan ymmärtämällä tavalla on yksi hankinnan kriittisimmistä perustaidoista.

 • Rakenna kolmitasoinen tarina, jonka avulla kerrot HYÖDYT kolmessakymmenessä sekunnissa. Kun kuulija kiinnostuu, jatkat kahden minuutin kertomuksella siitä, MITEN HYÖDYT SAAVUTETAAN. Lopuksi kuvaat, mitä tämä tarkoittaa käytännössä.

Miten voit edetä?

 • Voit harjoitella tätä itsenäisesti esimerkiksi courcera.org -oppimisportaalin Introduction to Public Speaking -verkkokoulutuksessa. Jos teet ilmoittautuessasi ’audit’ valinnan, koulutus on ilmainen.

2. Opitko onnistumisista ja epäonnistumisista?

Panostuotos erinomainen, mutta edellyttää harjoittelua. Voidaan toteuttaa välittömästi.

Kuvaus:

 • Eräs kouluttajistamme toteaa usein: ”Hankinta-ammattilainen onnistuu tai oppii”. Lessons learned korostuu tilanteissa, missä piilee kehittymisen siemen. Ne ovat tilanteita, joissa jälkeenpäin ajatellen olisimme voineet tehdä toisin. Tilanteet ja niiden juurisyyt pitää tunnistaa, jotta jatkossa voisimme toimia eri tavalla ja tuottaa enemmän arvoa yrityksessämme.

 • Nopea tekemisestä oppiminen korostuu nyt korona-aikana, koska toimintaympäristömme muuttuu ja sen vuoksi myös toimintatapamme ovat jatkuvassa kehitystilassa.

Miten voit edetä?

 • Netistä löytyy ohjeita hakusanoilla ’lessons learned’ tai ’after action review’

 • Voit myös osallistua 2-4 tunnin verkkotyöpajaan, missä harjoitellaan menetelmiä käytännössä. Pyydä lisätietoja yhteystietosivulla.

3. Osaatko rakentaa hyvän toiminnan kehittämisidean?

Panostuotos loistava. Edellyttää toimintamallin kehittämisen ja käyttöönoton.

Kuvaus:

 • Hyvä kehitysehdotus auttaa tekemään päätöksen. Se analysoi ja kuvaa kehitysehdotuksia siten, että päätöksentekijä voi helpommin arvottaa sitä ja arvioida sen taloudellisia ja muita vaikutuksia.

 • Päätöksentekijän kannalta keskeinen tarve on nähdä heille tuotavissa päätösesityksissä riittävästi faktoja, jonka perusteella he voivat keskittyä itse asiaan ja tehdä parempia päätöksiä - usein myös toiminta nopeutuu. Päätösesityksessä pitää asiasubstanssin lisäksi (mitä ja miksi tehdään) on mukana myös riittävillä faktoilla varustettu Business Case (mitä vaikutuksia, mm. hyödyt, kustannukset, riskit, aika, laajuus, kovat ja pehmeät tekijät).

Miten voit edetä?4. Hyödynnätkö ostoanalytiikkaa hankinnassa ketterästi?

Panostuotos loistava. Voidaan toteuttaa muutamassa päivässä.

Kuvaus:

 • Ostoanalytiikka on yksi hankinnan perustyökaluista, jonka avulla voidaan tunnistaa tehostamiskohteita, vaiheistaa niiden toteutusta ja seurata tuloksia. Ostoanalytiikan hyödyntäminen on hankinnan tavoitteellisen kehittämisen edellytys.

 • Ostoanalytiikka tuo faktapohjaisen näkökulman hankintaan. Se vastaa mm. kysymykseen ”kuka ostaa mitä keneltäkin” yhdistämällä tilaajat (organisaatiorakenne), sen mitä tilataan (tili- ja kategoriarakenteet) ja toimittajat. Se mahdollistaa hankinnan tavoitteellisen, kunnianhimoisen kehittämisen.

 • Uuden analyysityövälineet ovat helppokäyttöisiä, edullisia ja niillä voidaan saada tuloksia murto-osassa siitä ajasta, minkä perinteiset välineet vaativat.

Miten voit edetä?

5. Keskitytkö oikeisiin toimittajiin?

Panostuotos erinomainen. Sisältää yhteistyön kehittämistä tärkeimpien toimittajien kanssa.

Hyöty:

 • Toimittajien johtaminen on tärkeää, koska 2/3 yrityksen liikevaihdosta on tulee ulkoisilta resursseilta, toimittajilta. Ammattimaisella toimittajien johtamisella voidaan merkittävästi parantaa yrityksen kannattavuutta ja sen tuottamaa arvonlisää.

 • Toimittajien johtaminen on yksi yleisimpiä nopeasti toteuttavia kehityskohteita, jonka tulos näkyy lähes välittömästi.

Miten voi edetä?


53 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


Post: Blog2_Post
Transparent.png
bottom of page